VÅLDETS EKOLOGI / RANTAN EKOLOGIJE / ECOLOGY OF VIOLENCE

VÅLDETS EKOLOGI / RANTAN EKOLOGIJE / ECOLOGY OF VIOLENCE bjuder in till att ta del av performanceverk av konstnärerna, samtals-serien ”Mellan stolarna / Stovli gaskem / Inbetween” och Busstorget-bladet #2 fanzine-workshop.

VÅLDETS EKOLOGI / RANTAN EKOLOGIJE / ECOLOGY OF VIOLENCE

är en publik programdag inom konstnärsgruppen IntraGalactic arts collectives arbete med Busstorget Östersund och Länstrafiken Jämtland. Projektet arbetar med performance som konstform för att undersöka konstens roll på offentliga platser inom Statens konstråds satsning Lokala konstprojekt.

Dagen äger rum under projektets Forskningsvecka #2 med konstnärerna Alicja RogalskaHiroko TsuchimotoMalin Ståhl och Anita Wernström. VÅLDETS EKOLOGI / RANTAN EKOLOGIJE / ECOLOGY OF VIOLENCE bjuder in till att ta del av performanceverk av konstnärerna, samtalsserien Mellan stolarna / Stovli gaskem / Inbetween och Busstorget-bladet #2 fanzine-workshop.
Programmet utgår från Busstorget i Östersund.

PROGRAM

PERFORMANCEPROGRAM

Det är gratis att delta i alla performance.

Tid: 9.00–11.00 Utgår från Busstorget. Samling för avresa kl 09 vid gate 10.
Kollektiv handling: Melankoli (lördag)
Hiroko Tsuchimoto
Delta i den kollektiva handlingen Melankoli (lördag). Vi reser tillsammans med buss för att samla pinnar i en skog. Konstnärer föreslår samlandet av pinnar som en icke-produktiv aktivitet, melankolin, för individer att återhämta sig, överleva, förlika sig och blomstra på sätt som inte upprätthåller maktstrukturer.
Ta på dig kläder som passar för att gå i skogen. Inga förkunskaper krävs.

Tid: Pågår hela dagen.
Kollektiv handling: Jag tar av mig skorna i hallen
Malin Ståhl
Att ta av sig skorna vid dörren är en vana som förhåller sig till hemmet. Vad händer med en plats som Busstorget när dess besökare tar av sig skorna vid dörren? Delta gärna i denna kollektiva handling och ta av dig skorna på en av dörrmattorna vid Busstorgets entréer.

Tid: Återkommande under dagen.
Jag vill gå över platsen som om jag bär matkassar
Performance av konstnären Anita Wernström

Tid: 14.00–14.45
Kollektiv handling: Det är inte bussen vi väntar på
Samling vid Länstrafikens reception
Alicja Rogalska
Utforska väntandet och fundera på specifika frågeställningar på det personliga, lokala eller globala planet. Ingen förberedelse krävs, du kommer att ges tydliga instruktioner.

SAMTALSPROGRAM

mellan stolarna / stovli gaskem / inbetween
Konstnärerna i samtal med inbjuden gäst. Samtalen sker på svenska och engelska med sammanfattning på sydsamiska av Patricia Fjellgren.

Tid: 11.00–12.00
Vad vill du att jag ska göra för dig?
Gäst: Anna Gredander, ungdomsdiakon i Svenska kyrkan
Busstorget är allas men ändå inte någons. Det lever nästan ett eget liv. Vad betyder förmåga till förändring? Vilka vägar väljer vi?

Tid: 13.00–14.00
Att berövas ett språk
Gäst: Tomas Colbengtsson, sydsamisk konstnär, och Patricia Fjellgren, språkarbetare.
Vad sker när språket tas ifrån en? Med utgångspunkt i Faamoe, den första konstnärsmonografin på sydsamiska, samtalar Tomas Colbengtsson om språk och identitet.

Tid: 15.00–16.00
Performance som offentlig konst
Gäst: Andreas Roth, curator Statens konstråd
Andreas, curator på Statens konstråd, samtalar om hur performance som konstform kan ta plats i offentliga rum.

Tid: 16.00–17.00
Kroppen som arkiv – reaktioner på platsen
Reflektioner och sammanfattning av dagen. Vad får en med sig efter ett performance? Vad betyder det att själv vara bärare av upplevelsen?

WORKSHOP

Tid: 12.00–16.00
BTB – Busstorget-bladet #2
Drop-in-workshop: skriva och göra tidning med journalisten Malin Palmqvist. Busstorget-bladet är vårt eget fanzine där dina tankar får ta plats. Temat för andra tidningen är Framtiden.

Tid: 17.00
Release av BTB #2. Översättning till sydsamiska av Patricia Fjellgren.

Jämtlands län

är unikt i Sverige, både genom sin stora geografiska yta och att det bara finns en större tätort, placerad i mitten av länet. Detta gör att busstorget i Östersund är länets absoluta knutpunkt från vilken lokaltrafik och kommunikation utgår. Platsen kan ses som länets hjärta. Busstorget är dels en plats där resenärer passerar förbi, men samtidigt en otrygg plats där unga resenärer kan känna sig utsatta. Genom performance som konstnärlig metod vill IntraGalactic arts collective undersöka det sociala tillståndet, människornas relation till en plats som definieras av sin flyktighet. De ser styrkan och potentialen i performance som en konstform där de kan utgå från metoden människa till människa, i ett här och nu på platsen. Om vi ser busstorget som länets hjärta och busslinjerna som ett mycel som binder glesbygden samman med sin centrumort så är människorna de som håller liv i platserna.

Om IntraGalactic arts collective

IntraGalactic arts collective är ett konstnärsdrivet initiativ i form av en ideell förening anslutna till Sveriges konstföreningar. Föreningen startade 2014 och verkar inom bildkonstområdet. Kollektivet har satelliter i Stockholm, Vingåker och Östersund. IntraGalactic arts collective är intresserade av konstproduktion och arbetar med fokus på möten och samtal. De organiserar residens, utställningar, workshops, performancelabb, seminarier och symposier, samtalsserier och läsecirklar. Inom dessa fora skapas platser för utbyte konstnär till konstnär och ger utrymme till samtal kring processer och det ‘ofärdiga’. En publik exponering, och utbytet med en publik, är viktigt och IntraGalactic arts collectives olika arrangemang avslutas alltid med ett tillfälle som är öppet för allmänheten. Även här ligger fokus på samtal och dialog in då IntraGalactic arts collective är intresserade av att föra en dialog med besökarna.