Location: Stockholm

Temporaritet och offentlig konst

När: 04 december 2019, 14:00 - 17:00
Var: Statens konstråd, Hälsingegatan 45, Stockholm
Anmälan: Öppet arrangemang, Via epost. Länk nedan
Språk: Svenska

Vi förändrar varandra

När: 09 januari 2020, 17:00 - 20:30
Var: Statens konstråd, Hälsingegatan 45, Stockholm
Anmälan: Öppet arrangemang

Public Art in the Nordic Countries

När: 20 februari 2020 - 21 februari 2020, 09:00
Var: Södertörns högskola, lokal MB 505
Anmälan: Öppet arrangemang, Senast 18 februari via e-post, Länk nedan
Språk: Engelska