Location: Hässelby

Şaneşîn av aghili/karlsson

När: 20 februari 2020, 16:30 - 17:30
Var: Parken mellan Loviselundsskolan och Malteholmsvägen
Anmälan: Öppet arrangemang
Språk: Svenska