Grafisk bild med text. Open Call

Chans för konstnärer att utforska den digitala utvecklingen

Nu lanserar vi en ny möjlighet för konstnärer som vill flytta fram gränsen för vad offentlig konst kan vara. I en öppen inbjudan bjuder vi in konstnärer att utforska den digitala sfären tillsammans med oss.

Med Open Call: Nyskapande tillfällig konst bjuder Statens konstråd in konstnärer att lämna in idéer för ett tillfälligt konstprojekt i den digitala sfären. Vi producerar vinnande förslag tillsammans med konstnären under 2022.

– Vi är nyfikna på hur konstnärer tänker kring den digitala utvecklingen och hur den påverkar vårt samhälle. I stället för att försöka pressa in det digitala i det konventionella konstfältet är vi intresserade av att följa konsten in i den digitala sfären, säger Edi Muka, ansvarig curator på Statens konstråd.

Den öppna inbjudan är en del i Statens konstråds arbete med att bredda fältet offentlig konst till att omfatta den mångfald av uttryck som konstnärer idag arbetar med i de gemensamma rummen. Fram till 5 november kan konstnärer lämna intresseanmälan med en projektidé för nyskapande tillfällig konst i den digitala sfären.*

*Den totala ersättning som kan komma att betalas ut till vinnande konstnär är 300 000 SEK exkl. moms inkl. medverkansersättning och konstnärligt arvode.