Chans för konstnärer att utforska den digitala utvecklingen

Nu lanserar vi en ny möjlighet för konstnärer som vill flytta fram gränsen för vad offentlig konst kan vara. I en öppen inbjudan bjuder vi in konstnärer att utforska den digitala sfären tillsammans med oss.

Med Open Call: Nyskapande tillfällig konst bjuder Statens konstråd in konstnärer att lämna in idéer för ett tillfälligt konstprojekt i den digitala sfären. Vi producerar vinnande förslag tillsammans med konstnären under 2022.

– Vi är nyfikna på hur konstnärer tänker kring den digitala utvecklingen och hur den påverkar vårt samhälle. I stället för att försöka pressa in det digitala i det konventionella konstfältet är vi intresserade av att följa konsten in i den digitala sfären, säger Edi Muka, ansvarig curator på Statens konstråd.

Den öppna inbjudan är en del i Statens konstråds arbete med att bredda fältet offentlig konst till att omfatta den mångfald av uttryck som konstnärer idag arbetar med i de gemensamma rummen. Fram till 5 november kan konstnärer lämna intresseanmälan med en projektidé för nyskapande tillfällig konst i den digitala sfären.*

*Den totala ersättning som kan komma att betalas ut till vinnande konstnär är 300 000 SEK exkl. moms inkl. medverkansersättning och konstnärligt arvode.