Konst i nybyggnation

Ansökan om samarbete avseende permanent, byggnadsanknuten konst

Blanketten används av fastighetsägare för att söka samarbete med Statens konstråd avseende byggnadsanknuten konst vid ny/ombyggnationer. Byggnadsanknuten konst definieras som fast tillbehör till byggnaden. Den byggnadsanknutna, platspecifika konsten ägs samt vårdas och förvaltas av fastighetsägaren.

För frågor, kontakta projektsamordnare och arkivarie.

Konstansökan för statliga myndigheter

Blanketten används av statliga myndigheter för att ansöka om en ny konstkollektion och/eller översyn/komplettering av en befintlig konstkollektion vid ombyggnad, renovering eller flytt till nya lokaler.
Intresset för konst på statliga arbetsplatser är mycket stort. Vi prioriterar byggnader och miljöer med hög offentlighet där konsten får stor synlighet samt verksamhet riktad till barn och unga. Därför kan vi tyvärr inte garantera att alla inkomna konstansökningar kan tillmötesgås.
Ansökningstider för konstkollektioner

OBS! Informera konstansvarig på er myndighet innan ni skickar in ansökan.

För frågor, som t.ex. uppgift om konstansvarig för er myndighet och kontonummer i Konstdatabasen, kontakta samordnare för konstansökningar.