Blanketter

På respektive blankett finns instruktioner för hur du fyller i dem.

Skriv ut varje sida i blanketten på ett eget papper, undvik dubbelsidig utskrift, för att förenkla registrering och arkivering.

Skicka ifylld blankett till:

Statens konstråd
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm