Blanketter

Här hittar du en sammanställning av alla de blanketter som kan bli aktuella när du samarbetar med oss.

Observera att blanketterna konstansökan för statliga myndigheter, begäran om hävt ansvar och myndigheters beslut om konstansvarig numera ersatts av webbformulär i vår nya ansökningsportal. Du når portalen via länken:

Statens konstråds ansökningsportal

Instruktioner för att fylla i blanketter

På respektive blankett finns instruktioner för hur du fyller i dem. Samtliga blanketter kan fyllas i på din dator. Därpå ska de signeras och skickas med e-post till registrator@statenskonstrad.se.