Johanna Gustafsson Fürst: Vi utvecklar idéer gemensamt

Hon håller på att sätta samman ett team och bor periodvis i området. Konstnären Johanna Gustafsson Fürst och Mellanstadens Folkets hus och park har inlett arbetet med att skapa en offentlig mötesplats i Kungsmarken, Karlskrona. Den konstnärliga processen går vidare, bland annat genom ett samarbete med skolan i området.

– Jag känner mig hemma, lägenheterna är suveräna och innergårdarna består av ett landskap, helt bilfritt med intima platser, säger Johanna Gustafsson Fürst.

Det var i augusti som hennes arbete inleddes i bostadsområdet Kungsmarken, som ligger strax utanför centrala Karlskrona. Mellanstadens Folkets hus och park hade fått tillgång till en nedlagd panncentral i nära anslutning till flerfamiljshusen och kom att bli ett av Statens konstråds projekt i regeringssatsningen Konst händer. I fönstret till lokalen sitter lappar uppsatta för att informera och bjuda in fler boende för idémöten om visionen och platsen som ska bli ett Folkets Hus. Vad vill du? Vill du sjunga och spela ukulele? Gå en språkkurs? Leo Azirovik är en av flera drivande personer bakom den nybildade kulturföreningen.

– Det finns så många ungdomar och andra som vill göra något, sjunga, spela teater, laga mat eller jobba med film. Nu finns en chans att göra det här, det ska vara en plats som möjliggör andras arbete, säger han.

Vi träffar honom tillsammans med konstnären i slutet av november. Även om det kvarstår en hel del jobb med att rusta upp lokalen, så är glädjen stor över verksamheten som redan har inletts. Invigningen i augusti var en succé. Stor tillströmning av människor. Mat, musik och dans. Gustafsson Fürst har förutom att hon bidragit till att stödja och mobilisera folk till föreningens arbete fokuserat på att bygga upp ett team att samarbeta med för att ta det konstnärliga arbetet i Kungsmarken vidare. För att lära känna platsen bättre tar hon bland annat lektioner av boende och verkande i området. Hon har även följt med på en mängd av Mellanstadens Folkets hus och parks möten med politiker, skolor, boende och tjänstemän. Närmast väntar ett möte med det team hon sätter samman och ett samarbete om offentlig plats med skolan i området. Formandet av den nya mötesplatsen Folkets hus och det konstnärliga arbetet är två processer som stöder varandra.

– Teamet skall fungera både som en referensgrupp, vara ambassadörer för arbetet och utveckla idéer gemensamt. Vi jobbar i ett gemensamt rum och jag tycker om att processen liknar rummet det skall vara i, säger Johanna Gustafsson Fürst.

Hon anser att den offentliga konstens roll är att stärka det offentliga rummet som ett socialt rum för mellanmänsklig interaktion. De gemensamma rummen handlar inte enbart om funktion och nytta som i form av gångvägar eller parkeringsplatser.

– För mig är konsten en del av, och en plattform för det offentliga samtalet och därigenom är den med och genererar sociala relationer. Den kan vara en förmedlare och katalysator som utöver sin fysiska form också skapar formen på det sociala rummet.

> Läs mer om Konst händer i Kungsmarken

Konst händer

MELLANSTADEN ÄR EN DEL AV REGERINGSSATSNINGEN KONST HÄNDER

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.