Välkommen till ett samtal och släppet av boken som utvidgar uppfattningen om offentlig konst!

Boksläpp och samtal. Statens konstråd, Hälsingegatan 45. Stockholm.

Onsdag 29 april. kl. 18.00. Ingen föranmälan. Fritt inträde.

Samtalet hålls på engelska.

Boken Out of Time. Out of Place: Public Art (Now) är första internationella överblicken av den dynamiska nya scenen för offentlig konst som under de senaste åren växt fram på olika platser i världen. Boken presenterar några av de viktigaste verken från det senaste decenniet som på olika sätt utvidgar föreställningen om vad offentlig konst kan vara.

Out of Time. Out of Place: Public Art (Now) är utgiven av förlaget Art/Books i London och producerad av Situations i Bristol i samarbete med Statens konstråd i Stockholm och det europeiska nätverket för producenter av offentlig konst, ENPAP.

Boken utgör en del i den diskussion som Statens konstråd har drivit de senaste åren på temat Vad kan konst i offentliga rum vara? Tidigare inlägg har skett i form av offentliga samtal, affischkampanjer, Creative Time Summit: Stockholm och nu boken Public Art (Now).

Public Art (Now) ISBN 978-1-908970-17-6 är en engelsk utgåva och omfattar 256 sidor. Redaktör: Claire Doherty. Texter av Claire Doherty, Per Gunnar Eeg-Tverbakk, Chris Fite-Wassilak, Matteo Lucchetti, Magdalena Malm samt Alexis Zimberg.

Temat för kvällens panelsamtal är Public Art Now – at a crossroad?

I anslutning till boksläppet samlar Statens konstråd några av de ledande aktörer som skapat viktiga plattformar för nya friare former av konst i offentliga rum. Samtalet tar sin utgångspunkt i frågan om varför området är så vitalt just nu och om relationerna mellan den officiella offentliga konsten och konstnärsdrivna initiativ samt diskuterar behovet av att utveckla nya strukturer för att göra det möjligt att producera nya former av offentlig konst.

Deltagare:
Claire Doherty, Situations (Storbritannien)
Bo Krister Wallström, URO (Norge)
Stella d’Ailly, Mossutställningar (Sverige)
Matteo Lucchetti, Visible Art Award (Belgien)
Judith Wielander, Visible Art Award (Belgien)

Moderator:
Magdalena Malm, Statens konstråd (Sverige)