Grafikprojektet:

Uppgift kring en utställning, ÅK 4
Utgångspunkten är en 35 års retrospektiv utställning av Modhir Ahmed med bland annat grafik. Uppgiften är att tolka en bild i tre dimensioner.

Varje elev får en utklippt mening från dikter av Tomas Tranströmer. Författaren är inte vald på måfå, konstnären har influerats av Tranströmers poesi och genom vänskap.

Första fasen handlar om att hitta samma känsla i en av grafikbilderna som i den mening man fått. Man placerar sin mening vid den bild man tycker motsvara käns­lan i den mening man valt.

I nästa fas används grå ståltråd för att tolka känslan i bilden tredimensionellt, man bygger en bild. Därefter adderas färgade ståltrådar i skulpturen, i samma färger som Modhir Ahmed använder i sina tryck. För att slutföra uppgiften monteras ståltråds­ konstruktionen på en träkloss. Den urklippta meningen bildar titeln på verket.

Uppgift kring en föreställning, ÅK 5
Uppgiften bygger på Dalateaterns uppsättning ”Byta plats”. Alla elever som kommer till Dalarnas museum och verkstan gör en enkel bild i träsnitt föreställande en hand och en text med hej på valfritt språk och dialekt.
Storleken på träplattan är densamma, 10×10, cm vilket gör att de bilder som görs för Dalateatern lätt kan sammanfogas till en sammanhållen tapet i foajén.

Uppgiften innehåller en av de mest grundläggande idéerna och svårigheterna inom det grafiska trycket, spegelvändningen i originalet för att få ett rättvänt av­ tryck.

Uppgift kring en gemensam bild, ÅK 3
Blocktryck med potatis. En enkel form skärs ut av en halverad potatis, exempelvis bokstav, cirkel eller trekant. Som förlaga finns en bild, endera någon som eleverna gjort eller en konstbild eller fotografi.
Uppgiften är att göra en gemensam förstoring av denna bild, där var och ens tryck blir pixlar i den stora bilden. Elevens egna bokstav används som stämpel.

Läraren gör skissen med hjälp av rutförstoring eller projektion.

I uppgiften tränas både form, färgblandning och samarbete elever emellan.

Lärarhandledning