Två minuter med Lisa Rosendahl

Lisa Rosendahl är curator för Statens Konstråds serie Industrisamhälle i förändring, som bjuder in konstnärer att göra sin personliga tolkning av temat. I oktober 2015 visades Annika Erikssons kortfilm Övning inför ett psykodrama, verk nummer två i serien, på Dansrotundan Brändan i Malmö Folkets Park.

Varför valde du ett samarbete med just Annika Eriksson?
– Annika är en av Sveriges internationellt mest erkända konstnärer. Hon bor i Berlin sedan många år tillbaka, men jag visste att hon intresserat sig för hur Sverige utvecklats sedan 1950-talet. Jag bad henne att fritt förhålla sig kring vår tid och dess problematik och det landade i en film om några unga människor som befinner sig i ett slags tidsficka: Placerade i en miljö som formats av svunna tiders ideal väntar de på en framtid som ännu inte tagit form.

Hur kommer det sig att filmen utspelar sig i Grängesberg?
– Annika reste runt i Bergslagen och fastnade till slut för Grängesberg, som är en av Sveriges många forna bruksorter. En gång i tiden var ortens gruva en av Sveriges största arbetsplatser. Den lades ned på 1980-talet men idag har orten andra stora arbetsgivare och lever vidare utifrån nya förutsättningar. Det avgörande för Annika var att hon träffade så bra människor att samarbeta med i Grängesberg. Folkets Park drivs idag av ideella krafter med stort engagemang och i Ludvika kom hon i kontakt med amatörteaterföreningen Teaterslaget.

Varför visades filmen även i Malmö Folkets Park?
– Filmen hade premiär i Folkets Park Grängesberg i början av oktober. Men den handlar om ett samtida Sverige i en mer allmän bemärkelse och därför ville vi visa den också i andra delar av landet. Malmö var först i landet med att bygga en folkpark och Grängesberg var nummer två. Arkitekturen på de båda platserna liknar varandra och det bidrog till att vi tyckte att Malmö Folkets Park var en passande inramning.

Läs mer om Övning inför ett psykodrama