Grafikprojektet: Tryckmetoder

På grund av att bilden blir spegelvänd måste till exempel texter göras spegelvända så att de blir läsbara efter tryckningen. Att få bilden spegelvänd kan också innebära att man läser bilden annorlunda. Avfärden kan bli hemkomsten.

Högtryck
Träsnittet ingår i gruppen högtryck. Hit räknas också stämpeltryck, och linoleumsnittet. Med högtryck menas att bilden är ett avtryck från tryck­plattans upphöjda partier över en nedskuren botten. Efter att ha målat upp bilden, så bearbetas den på plattan med speciella skärjärn som stäm-­ och håljärn. Allt som blir vitt i bilden efter tryckning har skurits bort från plattan.

Tryckningen kan ske med en enkel träslev (avklappning) eller i en avancerad boktryckspress. Ska man trycka fler färger på samma bild så har man en platta för varje färg.

Förutom träplattor och linoleum arbetar man numera också ofta med så kallat MDF­ (Medium Density Fibreboard).

Djuptryck
Djuptryck kallas i konstsammanhang också för koppartryck eller koppargrafik. Detta beroende på att plåten som man arbetar med oftast är av koppar. Till djuptryck hör tekniker som gravyr/kopparstick, torrnål och etsning.

Djuptryck innebär att bilden under stort tryck överförs till papperet från grave­rade eller etsade partier i tryckplattan/plåten. Vid infärgning av plåten arbetar man ner färgen i de graverade linjerna och torkar sedan av hela plåtytan så att den blir ren från färg. Färgen blir endast kvar i linjerna. Tryckningen sker i en mangelliknande press med två stålvalsar. Mellan valsarna har man en stålskiva (tryckbädden) och flera tryckfiltar. Filtarna gör att papperet pressas ner mot de infärgade, graverade linjerna och avsätter färgen på papperet.

Gravyr – Kopparstick
Kopparstick är en mekanisk metod där man med ett skär­verktyg, stickeln, graverar bilden direkt i plåten. Tekniken är tidsödande men resul­tatet ger vackra, distinkta linjer. Typiskt för kopparstick är att bilden ofta bygger på parallella, täta linjer. Många frimärken är graverade för hand med just denna metod.

Torrnål
Torrnålen är en direkt och enkel metod. Med en vass stålnål ristas bild­en i den blanka plåtytan och är sedan klar för tryckning. Enkelheten är emellertid skenbar, då tekniken kräver stor känslighet och träning av handen.

Etsning
Till skillnad från gravyr och torrnål använder etsaren kemikalier (sy­ror) som fräter sig ner i plåten. Plåten täcks med en syrabeständig grund, varefter den avlägsnas med en rundslipad stålnål från de ställen där syran ska etsa.

Grafikprojektet