Tidsplan och elevuppgift

Dokumenten får användas, bearbetas och spridas fritt utan tillstånd. Om det passar i sammanhanget, ange gärna källan: Projektet Korsdrag, Statens konstråd och S:t Eriks gymnasium.

Tidsplanen för genomförandet av projektet Korsdrag

Elevuppgift som kan användas i vandring. Syftet med uppgiften är att få eleverna att stanna upp och reflektera över vilken betydelse konst, arkitektur, form och design har i offentlig miljö.