”The New Rules Of Public Art” – 12 nya regler för offentlig konst

BRISTOL 13 december 2013. Från våra vänner Situations kommer The New Rules of Public Art. 12 nya regler som omdefinierar vad offentlig konst kan vara.

Mer om ”The New Rules of Public Art”