Vardagsrummet och rätten att vara värd

I Boden har en lägenhet förvandlats till ett vardagsrum. En plats där bjudning, fika och samtal blir konst. Ett projekt som skapar kunskapsutbyten och sätter asylsökandes villkor i strålkastarljuset.

 

Kan ett vardagsrum påverka den roll asylsökande ges i vårt samhälle?

Boden som stad har förändrats radikalt de senaste decennierna. Från att ha varit ett militärt skyddsområde där besökare från utlandet var tvungna att söka tillstånd för att få komma in i staden, har Boden blivit en central ankomstplats för nyanlända till Sverige. Med utgångspunkt i Bodens historia har arkitekten Sandi Hilal undersökt flyktingskapet och rollen som värd och besökare. Hon belyser hur flyktingar riskerar att fastna i rollen som gäster i ett för evigt tillfälligt tillstånd, och frågar sig på vems villkor integrationen är tänkt att fungera. Hur kan flyktingar utöva sin rätt att agera värd och vad är vardagsrummets symboliska och faktiska roll i detta? Vardagsrummet ger möjligheten att vara värd, att bjuda in andra och att själv sätta agendan. Finns det i vardagsrummet en möjlighet att förändra ett samhälle?

På Prästholmen i Boden bor asylsökande i ett gult flerfamiljshus omgärdat av gräsmattor, kallat Gula huset. På 1960-talet fanns flera identiska byggnader runt omkring, som nu har rivits. I samarbete med Bodenbo, Havremagasinet, Försvarsmuseum Boden och Statens konstråd har Sandi Hilal gjort om en av lägenheterna i Gula huset till ett lokalt semi-publikt vardagsrum; Al Madhafah /The Living Room. Användningen av rummet bygger på ett tydligt värdskap, där en eller flera personer agerar värdar och bjuder in andra till händelser som gemensamma middagar, musikaftnar eller lekstunder. På så sätt aktiveras ett värdskap som inte funnits tidigare, där nyanlända kan bjuda in på egna villkor, och möjliggöra ett utrymme för kunskapsutbyte och social mobilisering.

Vardagsrummets potential blev tydlig för Sandi i ett möte med de nyinflyttade bodensarna Yasmeen Mahmoud och Ibrahim Muhammad Haj Abdullah. I saknad av ett socialt sammanhang hade de öppnat upp sitt hem och bjöd regelbundet in gäster – en aktivitet som kräver ett vardagsrum vilket saknas många nyanlända. Genom bjudningarna bröt de upp den dynamik som råder i relationen mellan en nyinflyttad och en ortsbo. Yasmeen och Muhammad har en central roll i Al Madhafah /The Living Room. De har varit med och utvecklat verket och är nu två av de centrala värdarna i vardagsrummet i Gula huset.

2019 planeras ett nytt samarbete i Al Madhafah /The Living Room då ett lokalt universitet skapas i vardagsrummet i samarbete med Umeå Arkitekturskola och ArkDes.
Arbetet med Al Madhafah /The Living Room i Boden har lett till att Sand Hilal organiserat flera vardagsrum över världen med fokus på flyktingens rätt att agera värd. I skrivande stund finns ytterligare vardagsrum i Stockholm, Eindhoven och Västbanken, samt ett under planering i Alaska.

> Läs mer om Konst händer i Prästholmen

Konst händer

PRÄSTHOLMEN ÄR EN DEL AV REGERINGSSATSNINGEN KONST HÄNDER

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.