Vardagsrum som konst

I Boden ska en lägenhet förvandlas till ett publikt vardagsrum. En plats där bjudning, fika och samtal blir konst. Ett projekt som skapar kunskapsutbyten och sätter asylsökandes villkor i strålkastarljuset.

 

Boden är en stad som förändrats radikalt de senaste decennierna. Länge var det ett militärt skyddsområde med välrustade garnisoner. Besökare från utlandet var tvungna att söka tillstånd för att ens få komma in i staden. I dag har försvaret skalats ner, det behövs inga särskilda tillstånd och Migrationsverket har ett av sina nordligaste kontor här. Det är här konstnären och arkitekten Sandi Hilal har byggt upp Al Madhafah /The Living Room – Vardagsrummet.

 

Vardagsrummet som politisk plats

Med utgångspunkt i Bodens historia har Sandi Hilal undersökt flyktingskapet. Hon frågar sig på vems villkor integrationen är tänkt att fungera och tittar på vardagsrummets symboliska och faktiska värde i det. Vardagsrummet ger möjligheten att agera värd, att bjuda in andra och att själv sätta agendan. Är det i vardagsrummet som möjligheten finns att förändra ett samhälle?

Idén kom till Sandi Hilal under hennes researcharbete då hon träffade Ibrahim Muhammad Haj Abdullah och Yasmeen Mahmoud. De är numera bosatta i Boden efter att ha flytt från sitt hemland Syrien. De hade öppnat upp sitt hem och bjöd regelbundet in gäster – en aktivitet som kräver ett vardagsrum vilket Sandi Hilal såg att många nyanlända saknade.

 

Lägenheten förvandlas

Asylboendet i Boden heter ”Gula huset” och ligger på Prästholmen. Huset reser sig som en gul kloss i det öppna landskapet. På 60-talet fanns flera identiska byggnader runt omkring men de har rivits. I Gula huset ska en av lägenheterna göras om till Al Madhafah /The Living Room ett rum för gemensamma aktiviteter.

Vare sig det är öppen förskola eller brunchträffar så kommer de händelser som sker i rummet att aktivera ett värdskap som inte funnits tidigare. Det är där den konceptuella konstnärliga idén ligger, i möjligheten att som nyanländ skapa möten och bjuda in på egna villkor. Ett utrymme för kunskapsutbyte, aktivism och social mobilisering.

Al Madhafah / The Living Room startar upp med en workshop den 10 juni 2018. En större publik invigning i Boden sker i augusti/september.

Projektet genomförs i samarbete med konsthallen Havremagasinet, det kommunala bostadsbolaget Bodenbo, Försvarsmuseum Boden och Migrationsverket.

> Läs mer om Konst händer i Prästholmen

Konst händer

PRÄSTHOLMEN ÄR EN DEL AV REGERINGSSATSNINGEN KONST HÄNDER

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.