Television Without Frontiers av Andjeas Ejiksson utses till vinnare av Open call: Nyskapande tillfällig konst

25 oktober 2016

En jury utsåg i veckan förslaget Television Without Frontiers av Andjeas Ejiksson till vinnare av Open call: Nyskapande tillfällig konst.

Juryns motivering:

Juryn är enig om att Andjeas Ejiksson med förslaget Television Without Frontierslämnat ett spännande förslag med hög konstnärlig kvalitet. Med finkänslighet har Andjeas Ejiksson tagit sig an ett för samtiden relevant ämne där paralleller dras mellan ett utdöende medieformat och ett identitetssökande Europa. Juryn ser en stor utvecklingspotential i förslaget, både vad gäller projektets innehåll och möjliga presentationsformat.

Jurymedlemmar

Carl Michael von Hausswolff, konstnär, kompositör och curator, Stockholm
Pontus Kyander, frilansande curator verksam i Helsingfors
Joanna Sandell, museichef på Kalmar konstmuseum
Jessica Segerlund, processledare på Älvstranden Utveckling
Ordförande Marti Manen, curator Statens konstråd

– Förslaget tänjer gränserna för och experimenterar på ett innovativt sätt med möjligheterna att arbeta med konst i det offentliga rummet, säger Edi Muka, curator på Statens konstråd och ansvarig för projektets genomförande.

Andjeas Ejiksson om Televison Without Frontiers

Televison Without Frontiers är en iscensättning som utforskar försök att genom TV uppfinna en gemensam identitet och ett mytologiskt ursprung för den europeiska gemenskapen. Vad som verkar vara det mest utopiska av dessa projekt var ett experiment som kallades Eurikon och som, första gången i maj 1982, prövade att sända public service-TV via satellit. Iscensättningen kommer att använda Eurikon som ramverk, modell och källa för ett TV-performance där föresatsen är att söka vad det här experimentet kan berätta om de konflikter och begär som omgärdar konstruktioner av kulturell identitet i ett samtida Europa. Här blir den huvudsakliga frågan varför Eurikon inte fungerade och hur detta misslyckande reflekterar myten om Europa och dess försök att konstruera sig själv.

Open call: Nyskapande tillfällig konst är en del i Statens konstråds arbete med att bredda fältet offentlig konst. I mars 2016 bjöd Statens konstråd in konstnärer bosatta i Sverige att lämna idéer för ett tillfälligt konstprojekt som utforskar samtiden och flyttar fram gränsen för vilka uttryck konst i gemensamma rum kan ta.

Över 200 ansökningar kom in. I juni 2016 valde juryn ut tre projekt som gick vidare till det andra steget i processen, där konstnärerna utvecklade förslagen tillsammans med Statens konstråds curator Edi Muka. 24 oktober 2016 utsåg juryn Andjeas Ejiksson med Television Without Frontiers till det vinnande förslaget. Statens konstråd kommer nu tillsammans med Andjeas Ejiksson producera verket, som preliminärt kommer att uppföras 2017.

Toppbild – Foto: Anna Henriksson