Stölder och förluster av statlig inköpt konst

Viktiga regler

Vid uppenbar stöld av konst som tillhör staten ska myndighetens konstansvarige utan dröjsmål anmäla händelsen till Polisen. Därefter ska myndigheten skicka en kopia på polisanmälan till Statens konstråd. Myndigheten ska även samråda med Statens konstråd om eventuella andra åtgärder, som till exempel information till lokal press.

Så gör du

Viktigt att tänka på!

• Vid stölder och förluster är det viktigt att utan dröjsmål registrera dessa i Konstdatabasen (kryssruta och datum) och göra en polisanmälan.

• Kontakta omgående Statens konstråd för samråd.

• Om ett konstverk saknas, till exempel vid myndighetens årliga inventering, ska konstverket efterlysas internt på myndigheten.

• Använd informationen och bilden som finns registrerad i Konstdatabasen och gör efterlysningen till berörda anställda på myndigheten (till exempel via e-post eller myndighetens intranät).

• Om inte orsaken till förlusten kan fastställas inom en månad ska en förlustanmälan göras till Polisen och kopia på polisanmälan skickas till Statens konstråd.