Statens konstråd söker Redaktör fördjupning och reflektion

Dnr 2.2.1/2019:60

Tillträde 1 mars 2019. 

Om arbetsplatsen
Statens konstråd är en statlig myndighet som producerar konst i gemensamma miljöer, samt utvecklar och sprider kunskap om området. 2018 – 2020 har Statens konstråd ett regeringsuppdrag att vara nav för kunskapsutveckling inom området konst och gemensamma miljöer. Syftet är att möta behovet hos kommuner och andra aktörer av både kompetensutveckling och konkret rådgivning, och att driva utvecklingen av området offentlig konst som del av samhällsplanering och byggande. I uppdraget ingår att skapa fördjupning, reflektion och metodutveckling samt att inspirera till forskning och utbildning inom området.

Vi söker nu en redaktör för det fördjupande och material som riktar sig till professionell publik inom konst och arkitektur i Sverige och internationellt. Redaktören ingår i Kunskapsnavet offentlig konst och kommer framförallt att arbeta i en grupp tillsammans med ansvarig för program, forskning och utbildning och Statens konstråds direktör. Redaktören har också till uppgift att göra en plan för hur material från Statens konstråds konstprojekt och olika uppdrag arkiveras i relation till framtida forskning.
Inom kunskapsnav offentlig konst finns en redaktör för lärandematerial som också har övergripande ansvar för tex utveckling av digitala strukturer. Redaktör fördjupning kommer att arbeta i dialog med denna.

Arbetsuppgifter:
Göra en struktur för hur materialet presenteras på Statens konstråds webbsida i samarbete med redaktören för lärandematerial
• Ta fram en plan med prioriteringar för vilket material som ska produceras i olika kanaler
• Bearbeta befintligt och utveckla nytt material
• Ta fram en arkiveringsstrategi av material från konstprojekt och uppdrag
• Upprätta rutiner för arkivering på Statens konstråd

Kvalifikationer:
• Disputerad inom konst, estetik eller relaterade områden
• Mycket god kunskap om samtidskonst
• Mycket god kunskap om och kritisk teori, arkiv och forskningsmaterial
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• Mycket god förmåga att redigera text
• Mycket god organisationsförmåga och sinne för struktur

Anställningens omfattning
Visstidsanställning 40 %, 1 mars 2019–31 december 2020
Tillträde 2019-03-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan med CV och personligt brev ska vara oss tillhanda senast 2019-02-22 per e-post till:
redaktor@statenskonstrad.se
Ange ref: 2.2.1/2019:60. På grund av offentlighetsprincipen är alla inkomna ansökningar offentlig handling.

Kontaktperson
Magdalena Malm, direktör Statens konstråd
08-440 12 84
magdalena.malm@statenskonstrad.se

Fackliga företrädare
Jessica Diviani, SACO
08-121 500 90
jessica.diviani@statenskonstrad.se

Anders Olofsson, ST
08-440 12 87
anders.olofsson@statenskonstrad.se

Övrigt
Vår myndighet ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Läs mer om vår verksamhet på www.statenskonstrad.se.

Varmt välkommen med din ansökan!

Skicka din ansökan senast 22 februari 2019

Skicka CV och löneanspråk per e-post till: redaktor@statenskonstrad.se
Ange ref diarienummer: 2.2.1/2019:60.