Skyltar och upphovsrätt

Statens konstråd levererar skyltar till konstverk som placeras på myndigheten i samband med genomförande av konstansökningar.

I Konstdatabasen kan statliga myndigheter även själva skapa etiketter som är avsedda att monteras i särskilda plastfickor som antingen kan beställas från Statens konstråd eller från valfri egen leverantör.

Viktigt att tänka på!

• Upphovsmannen till litterära och konstnärliga verk ska enligt lag alltid anges när ett verk görs tillgängligt för allmänheten, såsom när konstverk visas i offentliga miljöer på myndigheter.

• Här hittar du länkar till ett par upphovsrättsorganisationer för mer information om upphovsrätt: BUS

 

BUS

Behöver nya verksskyltar!

Om ni behöver nya verksskyltar till era konstverk kan ni beställa akrylplastfickor via Statens konstråd och sedan skriva ut information om konstverken från Konstdatabasen.

Mejla er beställning till alexandra.urefalk@statenskonstrad.seoch ange hur många skyltar ni behöver, samt leverans- och fakturaadress. Se prislista nedan:

  • 10 akrylplastfickor 400 sek
  • 25 akrylplastfickor 900 sek
  • 50 akrylplastfickor 1600 sek
  • 100 akrylplastfickor 3000 sek

För att skriva ut information om konstverken från Konstdatabasen:

  1. Gå till Sök-funktionen och sök ut de konstverk som behöver skyltar.
  2. Välj ”Skapa etiketter”.
  3. Skriv ut etiketterna och klipp bort den streckade linjen.
  4. Sätt pappersetiketten i akrylplastfickan.
Konstdatabasen