Simon Starling – ”Loft Lift (stacked)”

Vernissage
Utanför Arkitektur- och designcentrum
Exercisplan 4 i StockholmOnsdag 11 nov, kl. 17:15

Den uppmärksammade brittiske konstnären Simon Starlings konstverk Loft Lift (stacked) sätter ljus på värden som riskerar att försvinna i en stadsomvandlingsprocess. Loft Lift skapades ursprungligen för stadsförnyelseprojektet H+, det nya bostadsområdet i Helsingborgs hamn. I projektet utforskar och synliggör Starling behovet av mod och eftertanke i planeringsprocessen för att skapa en levande stadsdel. Loft Lift (stacked) är en vidareutveckling av projektet, där en prototyp byggs av tre upphittade duvslag – små, bräckliga hus i återanvänt material som flyttades från sina ursprungsplatser och staplades ovanpå varandra.

EN DEL AV SAMVERKAN OM GESTALTNING AV OFFENTLIGA MILJÖER

Loft Lift (stacked) är en del av regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer (det som nu utvecklas till den permanenta delen Stadsutveckling i Statens konstråds verksamhet). I uppdraget har konstnärer, formgivare, antikvarier och arkitekter i konkreta projekt samarbetat med bland annat planerare och ingenjörer för att utveckla nya idéer och lösningar för skolmiljöer, resecentrum, bostadsområden, stadsmiljöer, sjukhusområden och parkmiljöer. Projekten visas från 11 december i bilder i Arkitektur- och designcentrums entrérum. Konferensen Hur utformas framtidens offentliga miljöer? den 11 december på Arkitektur- och designcentrum är också en del av uppdraget, som drivs av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och designcentrum.

Simon Starling är född 1967 i Epsom i Storbritannien. Han bor och arbetar i Köpenhamn och Berlin. Hans verk finns i samlingarna på framstående museer, till exempel Tate Modern i London, Moderna Museet i Stockholm och Solomon R. Guggenheim Museum i New York. 2003 representerade han Skottland på den 50:e Venedigbiennalen. 2005 fick han Turnerpriset för verket Shedboatshed(Skjulbåtskjul), där han tog ett träskjul, omvandlade det till en båt som han åkte längs Rhen med och sedan förvandlade till ett skjul igen.

Loft lift är producerat i samarbete med Helsingborgs stad. Loft lift (stacked) är producerat av Statens konstråd.