Seminariet Curating Context ägde rum på Kungl. Konsthögskolan 21 mars 2017. Här kan du se delar av de svenska och internationella curatorernas föreläsningar och samtal. Seminariet var på engelska.

Introduktion av direktör Magdalena Malm, Statens konstråd om att jobba med konst utanför utställningsrummet. Vad krävs? Vilka är utmaningarna och möjligheterna?

Curating the civic – Claire Doherty, konstnärlig ledare, Situations, Bristol, England.
”En av våra principer är att inte fokusera på ett specifikt lokalsamhälle, istället så är de projekt som vi utvecklar ett sätt att forma nya tillfälliga gemenskaper och skapa sociala bryggor mellan människor runt om i staden”

Curating the civic – Grégory Castéra, konstnärlig ledare, Council, Paris, Frankrike.
”Vi försöker skapa ett rum för kunskapsutbyte och mångfald, där olika perspektiv som vanligtvis inte kopplas till varandra kan komma fram.”

Curating the civic – María Mur Dean, konstnärlig ledare, Consonni, Bilbao, Spanien.
”Det som är allra viktigast för oss är, hur kan konst skapa ett offentligt rum? Det är vårt mål och vår huvudfråga.”

Curating the civic – Paneldiskussion mellan Claire Doherty konstnärlig ledare, Situations, Bristol, England, Grégory Castéra, konstnärlig ledare, Council, Paris, Frankrike, María Mur Dean, konstnärlig ledare, Consonni, Bilbao, Spanien. Moderator: Magdalena Malm, direktör, Statens konstråd.

Curating in Response to a Local Context – Helena Papadopoulos, konstnärlig ledare, Radio Athenes, Aten, Grekland.
”Radio Athenes byggdes tillsammans med och för konstnärer, författare och curatorer som en plats där idéer, vänskap och samarbeten kan utvecklas.”

Curating in Response to a Local Context – Filip Jovanovski och Ivana Vaseva, konstnärliga ledare, Akto Festival, Skopje, Makedonien. ”Vi är tvungna att tänka kreativt för att kunna utföra vårt arbete och överleva som kulturarbetare.”

Curating in Response to a Local Context – Paneldiskussion mellan Helena Papadopoulos, konstnärlig ledare, Radio Athenes, Athen, Grekland, Filip Jovanovski och Ivana Vaseva, konstnärliga ledare, Akto Festival, Skopje, Makedonien. Moderator: Edi Muka, curator, Statens konstråd.