Regeringsuppdraget ”Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer”

Framtidens offentliga miljöer har stått i fokus i regeringsuppdraget ”Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer”, som pågick 2010–2013. Uppdraget var ett samarbete mellan Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och designcentrum.

I tretton konkreta projekt samarbetade konstnärer, formgivare, antikvarier och arkitekter med bland andra planerare och ingenjörer för att utveckla nya idéer och lösningar för skolmiljöer, resecentrum, bostadsområden, stadsmiljöer, sjukhusområden och parkmiljöer. De har kompletterat varandra och skapat synergieffekter och fördjupad kvalitet.

Platsen – dess historia, förutsättningar och funktion – har varit utgångspunkt för projekten. Det gäller både den fysiska platsen och det sociala rummet. Att stärka arkitektur, konst, kulturhistoria och medborgardialoger i planering och byggande har varit självklara aspekter som har genomsyrat arbetet.