Samtal 1: Urban pedagogik – egenmakt och kunskap

Statens konstråd anordnar två samtal kring konst, delaktighet och hur vi formar våra gemensamma rum.

Många talar om dialoger och medborgarinflytande i stadsutveckling. Men hur blir delaktighet möjligt i svårtillgängliga processer?

Internationellt finns en rörelse bland arkitekter och konstnärer som strävar efter att synliggöra och tillgängliggöra samhällsomvandlande processer och deras konsekvenser. Vissa av dessa praktiker kan beskrivas som en urban pedagogik som syftar till att skapa kunskap kring hur samhället byggs, organiseras och förändras. Och till att i förlängningen öka det reella inflytandet och engagemanget utöver enskilda medborgardialoger.

De nya unga urbana folkrörelserna uppstod ofta kring frågor om plats och konflikt. Kan de nu också bli en plattform för urban pedagogik och så småningom omforma stad och samhällsbyggnad inifrån?

Plats: Statens konstråd, Hälsingegatan 45

Tid: 24 november 2015
17:30–18:00 Mingel med lättare tilltugg
18:00 – 19:00 Presentationer
19:00–20:00 Samtal och publikfrågor

Deltagare:
Center for Urban Pedagogy, en New York-baserad ideell organisation som arbetar med att stärka allmänhetens deltagande i stadsplanering och samhällsbyggnad
Emma Dominguez, aktivist och konststuderande, en av initiativtagarna till ”Alby är inte till salu”

Lilla Namo, stadsplanerare och artist
Sara Brolund de Carvalho, konstnär och arkitekt med intresse för urban pedagogik

Presentationerna och samtalen sker delvis på engelska.
[/do]

Toppbild – Foto: Ricard Estay.