Samtal 1: Social hållbarhet – hur får vi det att hända på riktigt?

Välkommen till frukostsamtal under Almedalsveckan! Social hållbarhet har blivit modeord när det haglar initiativ till storskaliga bostadsbyggen och renoveringar. Men skyttegravar och olika världsbilder hindrar utvecklingen. Samtidigt arbetar konstnärer med metoder som löser knutar. Dags att sluta debattera och förstärka stadsutvecklingen tillsammans.

Tid: 7 juli kl. 08.45-10.00 Obs tiden!
Plats: Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A, Visby
Vi bjuder på frukost.

Rundabordssamtal med kulturministern för att nå ett steg längre. Social hållbarhet är ordet på allas läppar. Men planerare, byggbransch, föreningsliv och kultursfär talar förbi varandra. Frustrationen ökar och stagnationen cementeras. Parallellt arbetar konstnärer med nya metoder som både skapar delaktighet och löser stadsplaneringsknutar. Vad behövs för att vi ska kunna kavla upp ärmarna och tillsammans hitta sätt att få det att hända på riktigt?

Medverkande:

  • Alice Bah Kuhnke, kulturminister, Kulturdepartementet
  • Karolina Skog, miljöminister med ansvar för stadsmiljöavtalen, Miljö- och energidepartementet
  • Jonas Nygren, tillträd förbundschef Hyresgästföreningen, fd kommunstyrelsens ordf Sundbybergs stad
  • Saadia Hussain, konstnär
  • Magdalena Malm, direktör, Statens konstråd
  • Lena Andersson, vd, Älvstranden utveckling
  • Moderator: Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter

Arrangörer: Statens konstråd och Älvstranden utveckling

Samtalet kommer att webbsändas.
Se samtalen här

Toppbild – Simon Starling, H-plus. Foto: Charlotte T Strömwall