Så påverkas Statens konstråd av coronaviruset 

Statens konstråd följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa spridningen av coronaviruset och covid-19 i samhället.
Förändringar som specifikt berör Statens konstråds verksamhet publiceras och uppdateras löpande nedan.

Förändringar i Statens konstråds verksamhet:

  • Inköpen av konst från enskilda konstnärer och gallerier fortsätter men utifrån digitala presentationer. ”Visningar” kan också genomföras via verktyg som Teams och Skype.
  • Statens konstråd tar hänsyn till att det kan bli förändringar i pågående projekt eller verksamhet med externa parter och vi har stor förståelse för detta.
  • Statens konstråd ombokar seminarier/konferenser till digitala forum eller skjuter dem på framtiden. Läs mer i vårt kalendarium för senaste uppdateringar.
  • Vi ställer tills vidare in all medverkan i andras program som innebär fysiska möten.
  • Statens konstråds medarbetare är tillgängliga via e-post och telefon, men arbetar hemifrån under den tiden som Folkhälsomyndigheten rekommenderar det.
  • Inbokade möten med Statens konstråds medarbetare sker i möjligaste mån digitalt.
  • Kontoret är stängt för allmänheten.
  • Statens konstråds medarbetare genomför tills vidare inga resor i Sverige eller till utlandet.

Allmänna synpunkter och frågor till Statens konstråd välkomnas per e-post: registrator@statenskonstrad.se