Rosa lyktstolpar skapar magi och trygghet i miljonprogrammet Tynnered

Gång på gång har ungdomarna på fritidsgården Tyrolen i Göteborg lyft behovet av ökad trygghet i området. Många ville inte gå själva till fritidsgården och tog omvägar för att undvika gångtunnlarna. Nu har deras engagemang lett till en förändring.

Genom satsningen Konst händer kom de unga i kontakt med Aleksandra Stratimirovic som är ljuskonstnär baserad i Stockholm. Tillsammans kom de fram till att ljus, färg och poesi skulle vara utgångspunkten för Stratimirovics konstnärliga gestaltning. Ett konstverk skapades: Ljuslinje för Tyrolen. Men samarbetet kom också oväntat att växa och förändra hela området. Med ungdomarnas hjälp fick gångstråken färg och ny belysning.

Redan tidigt i processen hade Trygg vacker stad ­– en kommunal satsning som gör riktade trygghetsåtgärder i Göteborg – fått upp ögonen för Tyrolen. Belysningen runt fritidsgården var en av åtgärdspunkterna. När de såg att ett statligt konstprojekt pågick i närkontakt med ungdomarna inleddes ett samarbete med Aleksandra Stratimirovic.

– Engagemanget från Konst händer smittade av sig. Det vi fastnade för var möjligheten att fläta samman våra satsningar med det konstnärliga samarbetet som pågick med ungdomarna, säger Niclas Bergendahl, projektledare Park och naturförvaltningen och Trygg vacker stad i Göteborg.

Arbetet med att utforma lyktstolparna skedde parallellt med Konst händer. Stolparna blev rosa med riktade ljuslyktor som effektfullt skapar magi av landskapet på vägen till och från Tyrolen. Den rosa färgen är inspirerad av de unga. Vid en workshop hade ett par killar gjort en komposition av rosafärgade bilder, de förklarade att det var färgen för vänskap.

– Många var intresserade och förvaltningarna gick ihop för att få samma armatur, design och färg på lyktstolparna. På det sättet kunde vi förverkliga Aleksandra Stratimirovics idéer och få till ett stråk av rosa lampor, säger Niclas Bergendahl.

Nya kontakter knöts mellan förvaltningar och Tyrolen vilket bidrog till att fritidsgården rustades upp; sly röjdes undan, entréporten uppdaterades med ett låssystem som gör att ungdomarna självständigt kan använda lokalerna och fyra av områdets tunnlar som av ungdomarna pekats ut som särskilt otrygga färgsattes. Förändringarna har betytt mycket.

– Det hade inte skett något på flera år och de unga kände sig inte lyssnade på. Sen kommer Konst händer och vi når ett resultat som bokstavligen lyser upp i området. De initiativ som tagits har lett någonvart, de har åstadkommit något och det är viktigt, säger Mahan Noubarzadeh, fritidsledare under Konst händer och en av de huvudansvariga i den lokala projektgruppen.

Vad var det som gjorde att det kunde göras åtgärder just där och då?

– Att vi lyckades skapa en förändring berodde på att vi hamnade i ett sammanhang där vi träffade de förvaltningar i staden som ansvarar för utemiljöerna och belysningen i området. De mötena blev i och med Konst händer mer naturliga. Vi har kunnat framföra ungdomarnas bild av hur området kunder förbättras. Allt gick mycket lättare.

> Läs mer om Konst händer i Tynnered

Konst händer

TYNNERED ÄR EN DEL AV REGERINGSSATSNINGEN KONST HÄNDER

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.