Referensgruppen träffas för Konst händer

Det börjar närma sig upploppet för valet av platser inom Konst händer, en regeringssatsning som innebär att Statens konstråd under tre år – 2016-2018 – ska arbeta med konst i miljonprogrammet tillsammans med människorna som bor där.

152 ansökningar har kommit in från civilsamhälle och kommuner, med förslag på situationer och platser att påverka genom arbete med konst. För att få ansökningarna belysta utifrån så många aspekter som möjligt har Statens konstråd anlitat en referensgrupp med bred erfarenhet av arbete både i civilsamhället och i miljonprogrammet, och med expertis från många olika områden.

Kriterierna som gruppen tittar på i de inkomna samarbetsförslagen är bland andra konstnärlig utvecklingsbarhet, platsens utvecklingsbarhet, möjligheter för lokal samverkan, ekonomisk genomförbarhet, långsiktighet och möjligheter för tidig samverkan mellan olika grupperingar och yrkesgrupper. Referensgruppens andra möte ägde rum på måndagen.

– Vi är i ett mycket intressant skede i arbetet nu, säger Lena From, projektchef för Konst händer.

– Det har varit många livliga och konstruktiva samtal under dagen. Referensgruppens input betyder mycket för våra fortsatta ställningstagande.

Besked om vilka projekt som går vidare offentliggörs under vecka 17, 25-29 april.

Deltagarna är från vänster till höger i bild: Mandana Moghaddam, konstnär, Monica Sand, forskare vid Arkitektur- och designcentrum, Viktoria Nguema, handläggare på Statens kulturråd, Edda Manga, idéhistoriker och forskare vid Mångkulturellt centrum, Viktoria Percovich, ekonom och Tor Lindstrand, arkitekt och lärare vid KTH.