Projekt i slutna miljöer

Många av de konstverk som Statens konstråd placerar ut hos statliga myndigheter finns i allmänt tillgängliga delar i eller utanför lokalerna, vilket gör att de kan ses av alla som besöker myndigheten. Men Statens konstråd arbetar även med konst hos myndigheter där miljöerna är betydligt mer slutna, som på häkten, kriminalvårdsanstalter och rättspsykiatriska vårdenheter. Här ställs för det mesta speciella krav på konsten, både vad gäller tekniskt utförande och säkerhetsaspekter.

I slutet av 2015 började Statens konstråd därför att arbeta med ett nytt format med mindre, tillfälliga projekt i miljöer där konsten verkligen kan göra skillnad. De slutna miljöerna är sådana platser. Tanken är att en eller flera konstnärer ska kunna arbeta utifrån själva platsen och dess förutsättningar snarare än att leverera färdiga verk.

Det första projektet har gjorts på Häktet i Umeå, där konstnären Gerd Aurell valt att arbeta med de häktades egna livshistorier. Hon målar, skriver och gör stora teckningar i en central korridor där de intagna passerar två gånger om dagen. Till konstverket hör också en separat framtagen publikation med de häktades berättelser som ska läsas på plats. För den som är intagen blir konstverket en länk till vardagen utanför murarna, och för personalen fungerar det som en ingång till samtal med de intagna.