Program Samtidskonstdagarna 2018

Välkommen till Samtidskonstdagarna 2018! Här följer hela programmet för Samtidskonstdagarna som i år är i Boden och Luleå. Programmet kan komma att förändras. 

Dag 1 14/11
kl 10.10 Buss från Luleå Flygplats till Hotell Nivå och Quality Hotel Bodensia
kl 11.10 Buss från Luleå Flygplats till Hotell Nivå och Quality Hotel Bodensia
kl 13.00 Registrering, nätverkande och kaffe med smörgås
kl 14.00 Välkomsttal Magdalena Malm och Kristina Nilsson
kl 14.15 Performance: NORDTING − The Northern Assembly – Boden Amund Sjølie Sveen med Maya Mi Samuelsen och Erik Stifjell
kl 15.30 Introduktion dag ett, workshop och kaffe med Giorgiana Zachia, Kajsa Balkfors och Jesper Hök
kl 17.00 Samtal om nätverk och samarbeten mellan konstorganisationer i Barentsregionen med Kristoffer Dolmen, Hanna Horsberg Hansen, Jérémie Michael McGowan, Svein Ingvoll
Pedersen och Riitta Kuusikko. Moderator: Cornelius Stiefenhofer
kl 17.40 Avrundning
kl 18.00 Bussresa till Rödbergsfortet– en del av Bodens fästning
kl 18.30 Middag Rödbergsfortet
kl 20.00 Bussresa till Havremagasinet länskonsthall
kl 20.30 Cocktail lounge Havremagasinet länskonsthall. Utställningarna är
öppna för besök

Dag 2 15/11
kl 08.30 Introduktion dag två Kajsa Balkfors och Jesper Hök
kl 08.45 Panelsamtal om finansiering av nätverk Miriam Andersson Blecher (Botkyrka konsthall) Robert Brodén (Svenska Postkodstiftelsen) Ola Kellgren (Nordisk Kulturkontakt) och Caroline Lund (Sveriges konstföreningar)
kl 09.40 Föreläsning: Grégory Castéra, Infinite Ear: a curatorial inquiry
kl 10.10 Föreläsning: Julie Decker, Northern Art Network
kl 10.40 Kaffe och reflektioner i grupp
kl 11.00 Föreläsning: Maria Lind, Eroseffekten och närhetsprincipen
kl 11.30 Föreläsning: Ulricha Johnson, Nätverk inom scenkonsten
kl 12.00 Reflektioner i grupp
kl 12.30 Lunch
kl 13.30 Parallella workshops med Grégory Castéra, Jenny Grönvall, Ulricha Johnson och Stefan Ingvarsson
kl 15.00 Kaffe och utbytande av erfarenheter och kunskap mellan de
närvarande nätverken
kl 17.00 Föreläsning: Sandi Hilal Al-Madhafah/The Living Room
kl 17.30 Avrundning
kl 18.00 Performance middag Sandi Hilal The Right to Be a Host –  en del av Al-Madhafah/The Living Room

Dag 3 16/11
kl 9.30 Bussresa till Försvarsmuseum Boden
kl 10.30 Bussresa till Mjölkuddsberget
kl 11.15 Besök på The Blood of Stars i Mjölkuddsberget (en del av
Luleåbiennalen)
kl 11.45 Bussresa till Luleå kulturhus
kl 12.15 Lunch på Luleå kulturhus (obs ingår inte i konferensavgiften)
kl 13.15 Curatorteamet presenterar Luleåbiennalen på Luleå konsthall
kl 14.00 Besök till Galleri Syster, Norrbottens museum, osv på egen hand. Besöket uppskattas att ta ca två timmar.
Efter kl 16 hemresa.
Observera att efter besöket i Luleå tar besökarna sig själva från Luleå och vidare till respektive färdsätt hem. 

På varje plats står konstnärer som kan berätta om sina verk. Mer information om Luleåbiennalen hittar du på www.luleabiennial.se
Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

Köp biljett till Samtidskonstdagarna 2018 här.

Missa heller inte förkonferensen den 13/11!