Grafikprojektet: Process

Vi lever i en visuell värld. I Grafikprojektet har pedagoger fått använda konsten som kunskapsfaktor i undervisningen.

Skolor har samarbetat med grafikverkstäder och elever har fått utforska allt från grafiska uttrycksätt till bildanalys och berättande. Grafikens hantverk kopplar till verktygen i datorns grafiska program. Traditionella metoder ger en plattform för nya tekniker.

675 grafiska verk kom att lämnas över till totalt 36 kommuner av Statens konstråd. I överlåtelsen ingår en försäkran om att verken inte kan säljas vidare. De ska även hänga i publika delar av skolan och användas pedagogiskt i undervisningen. Urvalet i kollektionen skedde främst i relation till åldersgruppen på eleverna.

Pilotprojektet i Dalarna kom att bana väg för det fortsatta arbetet. Bland annat utökades kollektionerna till 20 grafiska verk per kommun så att projektet kunde fördelas på fler skolor. Kommuner som hade orter med grafik verkstäder kom även att väljas ut. Grafikprojektet gav upphov till nytänkande i olika samarbeten och flertalet professionella lokala konstnärer involverades i projektet.

Viktigt att följa hela processen
Statens konstråd har summerat lärdomar som att det är strategiskt viktigt att följa konsten i hela processen, från urval till upphängning för att säkra den obrutna linjen. Det gäller också att hitta rätt kontaktperson i varje kommun för att arbetet ska fungera bra mellan alla parter. Grafiken fascinerar datorvana unga personer, och entusiasmen stärks genom engagerade pedagoger och konstnärer verksamma i skolorna. Grafikprojektet kan verka som förebild för kommuner som vill använda sina egna arkiv med grafisk konst på liknande sätt.

OM PROCESSEN

Utmaningar:

 • Att skapa relevans i projektet för såväl lärare som elever.
 • Utredning av former för överföring av statens egendom på ett rättssäkert sätt.
 • Att säkra hela kedjan i processen med urval, ramning, logistik och upphängning.
 • Att säkra att skolan använder grafiken i pedagogiska projekt.
 • Att fördela inbjudan regionalt i hela landet.

Strategier och lösningar:

 • Att skapa handledning som vägleder lärare i att utforska metoder som kopplar grafikens kvalitet med handen som verktyg till datorns grafiska program och den verklighet unga lever i.
 • Att lära eleverna att analysera olika epokers konstnärliga uttryck ger kunskap och perspektiv på vårt samhälle och dess villkor.
 • Att producera en nedladdningsbar lärarhandledning.
 • Att göra urvalet av verk av högsta kvalitet genom sakkunniga.
 • Att erbjudandet går till kommunerna i stället för direkt till skolor för att beslutet ska förankras politiskt.
 • Att utreda det mest ekonomiskt hållbara alternativen för exempelvis ramning.
 • Att begära återkoppling från skolorna kring de pedagogiska projekten.
 • Att projektledaren är tillgänglig i problemlösning och agerar snabbt på signaler.
 • Att analysera vilka kommuner som bjuds i förhållande till styrdokumentens kriterier.
Grafikprojektet