Grafikprojektet: Pilotprojekt i Dalarna

Ett pilotprojekt inleddes i Dalarna 2012 och fortsatte även under 2013. 15 kommuner erhöll kollektioner av nyramad grafik och de fördelades på 25 skolor från förskola till gymnasium. De gra­fiska verken användes som en del i undervisningen i exempel­vis ämnena bild, svenska, historia och samhällskunskap. Eleverna arbetade på olika vis med utgångspunkt från konsten. 

Alexandra Jarosz Laszlo, konstnär och grafiker, anlitades på Tällbergs skola för projektet:

– Jag vill gärna visa att diskussionen om offentliga rum inte begränsas till stora offentliga projekt i miljöer som tillhör stadsmiljö och involverar etablerade konstnärer. I Tällbergs skola medverkar eleverna själva i processen. Jag vill gärna se att det finns en modell där samhället deltar på egna villkor i kulturella processer. Där det finns utrymme för att offentliga rum tar plats på landet och bland minoriteter i samma omfattning som det sker i städer där samtidskonst har sin betydande plats i samhället. Detta är inte självklart för alla.

Dalarna har en lång tradition av att arbeta med grafik. Flertalet grafiska verkstäder med aktiva konstnärer finns inom länet. Dalarnas museum och konstkonsulenten har ett brett nätverk av verksamheter och intressenter som arbetar med barn och unga. 15 kommuner kom att delta i pilotprojektet och de grafiska verken fördelades på 25 skolor. Målet med pilotprojektet var att få bäst förutsättningar för hur Grafikprojektet skulle utvecklas i nästa fas.

Framgångsrikt pilotprojekt
Pilotprojektet blev framgångsrikt och alla inbjudna kommuner tackade ja till att medverka. De grafiska verken användes som en del i undervisningen i exempelvis ämnen som bild, svenska, historia och samhällskunskap. Dalarna museum anordnade även internationella Grafiska Triennalen 2013. Bland annat visades grafisk konst från 1900-talet ur Statens konstråds samling i ett av museets rum.

Projektgruppen har bestått av Jordi Arkö och Anneli Strömberg, Länskonst Dalarna, Annacari Jadling Olsson och Anne Seppänen, Dalarnas museum, Modhir Ahmed, Falu Konstgrafiska Verkstad, Alexandra Urefalk och Inger Höjer Aspemyr, Statens konstråd.

Rapport om pilotprojektet inlämnades till Kulturdepartementet 2013 

Grafikprojektet