Perspektiv och värden i offentliga rum

En möjlighet till inflytande. En gestaltning där hänsyn tas till flera perspektiv på platsen. I flera pilotprojekt ser vi vikten av att väga in olika värden i formandet av gemensamma miljöer.

Väl gestaltade offentliga miljöer, och möjlighet till inflytande i gestaltningen, påverkar människors trygghet, gemenskap och delaktighet. Genom att lämna dörren öppen för det oförutsägbara skapar konstnärer möjlighet till andra samtal än de som utgår från redan befintliga föreställningar. Konstnärliga metoder kan därmed väcka frågor och identifiera behov och möjligheter som annars inte kommer fram. De kan också bidra till att finna nya svar på den komplexa frågan om invånarinflytande och arbeta disciplinöverskridande.

Frihet och innovation
En egenskap utmärker tydligt konstnären från andra kompetenser inom stadsutveckling. Andra yrkesgrupper arbetar på uppdrag medan konstnärer, även när de är betalda av en uppdragsgivare, så gott som alltid sätter den konstnärliga friheten och gärningen i det främsta rummet. Det betyder att konstnärer i hög grad både kan tillföra nya perspektiv och öka utrymmet för innovativa lösningar i existerande processer.

> Du hittar mer läsning i boken Konsten att gestalta offentliga miljöer (2013).

Varför konst och stadsutveckling?