Ombyggnader och försäljningar av fastigheter

Viktiga regler

Vid försäljning av fastigheter som innehåller konstverk beställda av Statens konstråd övertar den nya fastighetsägaren ägandet och ansvaret för det byggnadsanknutna konstverket.

Så gör du

  • Vid försäljning av fastighet kontakta med god framförhållning Statens konstråd.

  • Statens konstråd rekommenderar att de byggnadsanknutna konstverken förtecknas i försäljningskontraktet för fastigheten.

  • Vid ombyggnationer som påverkar byggnadsanknutna konstverk, kontakta med god framförhållning Statens konstråd. Detsamma gäller om ett konstverk av någon anledning behöver flyttas eller åtgärdas.