Forskningsprojekt om bevarandet av 1900-talets offentliga konst

1900-talets offentliga konst är ett antikvariskt område som Statens konstråd 2011-2013 undersökte i forskningsprojektet Offentlig konst – Ett kulturarv, med stöd från Riksantikvarieämbetets forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) för kulturmiljöområdet och det moderna samhällets kulturarv.

Projektet initierades av Statens konstråd och genomfördes i samarbete med Skissernas museum vid Lunds universitet, Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet och Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

25 fallstudier runt om i Sverige
Det treåriga forskningsprojektet resulterade i boken Offentlig konst – Ett kulturarv, en kartläggning av lagar och regelverk kring ägande, förvaltning och tillsyn samt antikvariska, ekonomiska och juridiska aspekter. I boken finns även 25 fallstudier av olika offentliga konstverk och miljöer från 1920 till 1990-tal, allt från simhallar, torg och t-banestationer till skolor och begravningskapell. Fallstudierna representerar den offentliga konstens mångfald och komplexitet. Nils Dardels målning John Blund på Stockholms stadsbibliotek, Pierre Olofssons färgsättning av bostadsområdet Thule i Kiruna, Alexander Calders L’un des nôtres i Lund, Siri Derkerts Ristningar i naturbetong på Östermalmstorgs tunnelbanestation, Torsten Billmans fresk Samhällsutveckling i Folkets hus i Gävle och Randi Fisher muralmålning i Seminarieskolan i Landskrona är visar på olika utmaningar och möjligheter att vårda och hantera detta kulturarv.

Bidrar till ökad kunskap
Boken är idag kurslitteratur inom kulturmiljö- och konstutbildningar på flera universitet och bidrar till att ökad kunskap om konst och kulturmiljövård i Sverige, en grundförutsättning för att olika aktörer aktivt och framgångsrikt ska kunna verka för att bevara den offentliga konsten som kulturarv.

 

Beställ boken Offentlig konst och kulturarv Läs och ladda ner boken här