Nya rekryteringar på Statens konstråd

24 augusti 2015

VI VÄLKOMNAR LENA FROM OCH ANDERS OLOFSSON OCH NYA UPPHANDLADE KONSTKONSULTER.

Två mycket etablerade aktörer på den svenska konstscenen har rekryterats till tjänster på Statens konstråd och sju meriterade konstkonsulter har upphandlats.

Lena From anställs som projektledare med ansvar för den stora nationella satsningen på konstnärlig gestaltning i bostadsområden 2016–2018. Hon tillträder 1 september 2015.

Lena From kommer närmast från tjänsten som projektchef på Stockholm konst som arbetar med Stockholms stads offentliga konst. Här har hon också medverkat i andra sammanhang med inriktning på kulturens betydelse för hållbar stadsutveckling, bland annat i forskningsrapporter, artiklar och moderatorsuppdrag. Dessförinnan har hon bl a varit redaktör för Arkitektur samt journalist och redaktör i riksmedier.

Anders Olofsson anställs som handläggare av konstkollektioner, vilket innebär administration av kollektioner av verk på landets myndigheter, och en nära dialog med konstrådets konstkonsulter som skapar kollektionerna. Han tillträder 1 september 2015.

Anders Olofsson kommer närmast från tjänsten som chefredaktör för Konstperspektiv och den egna digitala konsttidskriften Konsten.net, liksom uppdraget som verksamhetsledare för Översättarcentrum. Dessförinnan har han varit utvecklingschef, affärsområdesansvarig och projektledare inom området informatik och databassystem, bl a på UD:s bibliotek, Telia (dåvarande Televerket) och konsultföretaget Docere Intelligence & Strategy.

Staten konstråd upphandlar konstkonsulter vart fjärde år. Konsulterna ansvarar regionvis för myndigheters ansökan om konstkollektioner vid flytt, om- eller tillbyggnad, och även för ansökningar från svenska myndigheter i utlandet. Statens konstråds konsulter skapar och sammanställer konstkollektionerna och har också en förmedlande roll, t ex textproduktion om och visningar av konsten.

Vi välkomnar konstkonsulterna, som upphandlats för perioden 2015–2018. De påbörjar sitt uppdrag i augusti 2015.

Åsa Bergdahl (Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län)
Magnus Mattsson, Linda Nykopp, Birgitta Silfverhielm, Hanna Stahle (Stockholms län, Sörmlands län, Uppsala län och Västmanlands län)
Anne Pira (Västra Götalands län)
Marianna Garin (Skåne län)

Toppbild – Foto: Ricard Estay.