NYA KURSER UTVECKLAR ARBETET MED KONST I OFFENTLIGA RUM

Nu öppnar Akademin Valand två kurser om att arbeta med samtidskonst i det offentliga rummet! De är resultatet av en dialog mellan Statens konstråd och Valand om betydelsen av att höja kompetensen och skärpa den kritiska diskussionen kring de olika sätt som konstnärer kan arbeta i de gemensamma miljöerna. Den ena riktar sig till curatorer, den andra till konstnärer. Vi ställde fyra frågor till Magdalena Malm.

Vad är bakgrunden till initiativet?
Den offentliga konsten har utvecklats explosionsartat under de senaste åren. Det är inte längre ett område i konstens utkanter utan ett centralt fält i samtidskonsten. Det är en viktig plattform för konstnärer som vill utforska de gemensamma rummen, kommentera och spegla samhällsutvecklingen och arbeta fördjupat i relation till en situation och plats. I offentlig konst kan konstnärer också laborera med helt andra skalor än i gallerier och museer och utforska hur konst och arkitektur kan utformas i dialog med invånare.

Varför blev det två kurser?
Att arbeta med konst i de offentliga rummen kräver en helt annan kompetens än vid museiutställningar. Det handlar både om curatoriell och konstnärlig kunskap för att koppla situation och tematik, men också om konkret kunskap om hur man involverar lokala aktörer och publik och en förståelse för kommunala processer. Att förhålla sig till en verklig plats och samtidigt värna den konstnärliga integriteten kräver skarp förmåga till förhandling. Kurserna är en möjlighet till fördjupning, både för dem som redan arbetar med offentlig konst och vill hitta nya förhållningssätt och för curatorer och konstnärer som vill kliva ut i det offentliga rummet.

Hur ser du på samarbetet mellan Akademin Valand och Statens konstråd?
Jag är otroligt glad över att vi har ett så bra samarbete. Valand har en mycket tung kompetens i området och vi på Statens konstråd har en djup praktisk kunskap. Genom samarbetet mellan oss skapar vi särskilt goda förutsättningar för att ytterligare höja nivån på den konst som tar plats utanför konstrummen.

Vad händer nu?
På Statens konstråd arbetar vi nu för att ännu fler utbildningar ska utveckla arbete med konst i offentliga rum. Det är avgörande för att stärka de långsiktiga förutsättningarna för hög kvalitet. Vi behöver höja kompetensen och förståelsen för att arbeta i tidiga skeden där konstnärerna och andra yrkesgrupper samverkar i utformningen av staden.

Läs mer om och sök till Att beställa och curatera samtidskonst i det offentliga rummet

Läs mer om och sök till Att arbeta konstnärligt i det offentliga rummet