Kunskapsnav offentlig konst: Samarbeten i hela landet

I regeringsuppdraget Kunskapsnav offentlig konst pågår ett 40-tal projekt i tre olika kategorier: Första gången – steget vidare, Konst i stadsutveckling och Lokala konstprojekt. Uppdraget pågår 2018–2020.

Syftet med de samarbeten som Statens konstråd går in i är att stärka kommuner, fastighetsägare och fria konstaktörer i deras arbete med offentlig konst. Stödet kan innebära finansiering eller medfinansiering, men även utbildning i form av workshops, seminarier eller konferenser. Behoven ser olika ut på olika platser och stödet tas fram i samarbete med respektive part. En viktig del i arbetet är nätverksbyggande. När vi har avslutat ett samarbete ska det inte bara finnas ökad kunskap, utan också ett nätverk att vända sig till vid frågor och strategier runt utveckling.

Utlysningarna är en del av det nya regeringsuppdraget som rör Kunskapsnav offentlig konst. Statens konstråd kommer parallellt med de initierade samarbetena att bygga ett kunskapsnav för offentlig konst. Målet med kunskapsnavet är att det ska vara möjligt att hitta konkret information i olika frågor som rör allt från hur man startar ett konstprojekt till hur man förverkligar det och hur man förvaltar det. Navet ska inspirera och stärka utvecklingen av offentlig konst i hela Sverige. Dessutom ska det hålla samtalet om den offentliga konstens roll i samhället levande. Kunskapsnav offentlig konst blir en samlande plattform för möten, erfarenheter och information. Här öppnas möjligheten att både få och ge kunskaper inom många olika områden och yrkesroller.

Första gången – steget vidare

Utvalda projekt med initiativ från kommuner och fastighetsägare som aldrig tidigare har arbetat med offentlig konst och nu vill få hjälp att börja göra det. De här projekten har valts ut:

- Region Dalarna (Borlänge, Falun och Ludvika kommuner)
- Region Kronoberg (Lessebo, Ljungby och Älmhult kommuner)
- Region Skåne 
– Bromölla kommun, Simrishamn kommun och Ystad kommun
- Västra Götalandsregionen (Tjörn, Vänersborg, Fyrbodal och Lidköping kommuner)
- Region Värmland (Arvika, Filipstad, Årjäng, Hagfors, Forshaga och Säffle kommuner)
- Aneby kommun
- Flens kommun
- Karlshamns kommun
- Kramfors kommun
- Laxå kommun
- Storumans kommun
- Vadstena kommun

Konst i stadsutveckling

Utvalda projekt med initiativ från kommuner och fastighetsägare där man redan har en konkret plan för ett byggprojekt där man vill att den offentliga konsten ska ta plats. Här har sex projekt valts ut.

- Örebro kommun, parkenheten:
Utveckla och utforska arbetssätt kring utformningen av offentliga lekplatser

- Visborg/Gotland:
I det gamla regementsområdet Visborg planerar Region Gotland för bostäder och verksamheter. Region Gotland planerar att integrera arbetet med konst i ett tidigt skede.

- Sjöbo/Borås stad:
Inom stadsutvecklingsprojektet Kraftsamling Sjöbo kommer Borås kommun etablera ett medborgarlabb som syftar till att lyfta den innovationskraft som finns i stadsdelen. Borås Kommun vill koppla en konstnär till projektet Kraftsamling Sjöbo.

- Falkenberg kommun:
Falkenberg kommun planerar att bygga en park och i anslutning till den ett kunskaps- och kulturcentrum som bland annat ska inrymma ett gymnasium och ett bibliotek. De vill engagera en konstnär som jobbar vidare utifrån tidigare genomförda dialoger som i en öppen process.

- Göteborgs Stad, SDF Lundby:
Stadsdelsförvaltningen i Lundby söker samverkan för ett stadsutvecklingsprojekt i området Backaplan. Projektets syfte är att tillse att det finns möjligheter för att konstnärlig och kreativ medverkan blir en integrerad del av stadsutvecklingsprocessen.

- Sundsvall:
Sundsvalls kommun söker samverkan kring en numera avvecklad bussterminal i centrala delarna av Sundsvall. De vill genom att koppla på en konstnärlig process utveckla inkluderande dialogmetoder i stadsutveckling.

Här ingår också ett pilotprojekt:
- Örebro konsthall
Projektet handlar om kunskapsutveckling kring renovering och underhåll av offentliga miljöer med höga konstnärliga värden i både program/planskede och projektering/byggskede.

Lokala konstprojekt

Utvalda projekt där konstutövare och konstorganisationer vill driva ett projekt vidare. Här har 12 projekt valts ut.

- Kiruna
Sökande/projekt: Sara Söderberg, konstnär
- Östersund
Sökande/projekt: IntraGalactic arts collective, ett konstnärsdrivet initiativ i form av en ideell förening
- Malmö
Sökande/projekt: Monkey Machine Film, en konstnärsgrundad ideell förening
- Kisa
Sökande/projekt: Malin Arnell och Åsa Elzén
- Stockholm
Sökande/projekt: Mossutställningar, ideell förening
- Öland
Sökande/projekt: Kultivator, vill göra en experimentell plattform för konst och jordbruk
- Österängen (Jönköping/Huskvarna)
Sökande/projekt: Österängens Konsthall, ideellt driven konsthall
- Göteborg
Sökande/projekt: Johanna Gustavsson/ Malin Holgersson, konstnärer
- Ställbergs gruva/Ljusnarsberg
Sökande/projekt: Ställbergs gruva/Non Existent Center, en gränsöverskridande produktions- och publikarena för konstnärer, musiker m.m.
- Alvesta
Sökande/projekt: Alvesta kommuns utställningshall
- Göteborg
Sökande/projekt: Ett konstnärligt kollegium i Gathenhielmska huset med omnejd
- Södertälje
Sökande/projekt: Grafikens hus/Museum för samtida konst i Södertälje i Södertäljes nya norra stadskärna