Vad gäller för myndigheter när ett konstverk ska återlämnas?

Det första steget för att återlämna konstverk är att kontakta den som är konstansvarig på er myndighet. Konstansvarig har det övergripande ansvaret och överblick av myndighetens innehav och behöver därför alltid informeras när det sker förändringar. När det är gjort ska ni:

  1. Ladda ner och fylla i en blankett om Återlämning av konst.
  2. Skapa en verkförteckning i Konstdatabasen. Välj de konstverk som ska återlämnas och gör en rapport med hjälp av mallen ”Återlämna konst”.
  3. Spara och skicka blanketten med verkförteckningen till registrator@statenskonstrad.se. Skriv myndighetens namn och vad ärendet gäller i ämnesraden.

Vi återkommer sedan med en bekräftelse på att vi har mottagit ärendet som vi tar upp på nästkommande beslutsmöte som sker sex gånger om året. Efter mötet återkommer vi med en preliminär planering för hämtning av konstverken. Sedan kommer ni överens med transportfirman om ett datum som passar er. Kostnaden för transport samt eventuell mellanlagring hos transportören faktureras sökande myndighet.

Vänta med att radera konstverken från Konstdatabasen tills ni har fått ett beslut från oss om att konstverken har återlämnats. Det kan ta mellan 4-6 veckor efter att transportfirman har hämtat konstverken.

Om återlämnandet gäller ett större antal konstverk bör ni först ansöka om en översyn av konstverken för att bedöma konstverkens värden och förebygga skador under transport. Översyn av konsten beställs via blanketten Konstansökan för statliga myndigheter.

Konstansökan för statliga myndigheter