Monika Larsen Dennis konstverk ”Restare” invigs av H.M. Konungen 29 maj

28 maj 2013

STOCKHOLM. På veterandagen den 29 maj, kl. 14:30,  invigs ”Restare – Att minnas, att vila, att finnas kvar”, av konstnären Monika Larsen, Dennis vid Sjöhistoriska museet på norra Djurgården. Alla är välkomna.

En enhällig jury utsåg Larsen Dennis till förstapristagare i en anonym tävling för konstnärlig gestaltning av ett minnesmonument för hemvändande personal som deltagit i internationella fredsinsatser.

Restare består av en marmorskulptur som har mänskliga proportioner med formen av en knopp i tidigt skede. Tre uppvärmda marmorbänkar, som är en del av verket, inbjuder betraktaren att dröja kvar en stund. Skulpturen har droppliknande håligheter – konkava ytor som har storleken av ansikten. Det tomma anletet kan öppna för egna minnesbilder. Konstverket omfattar också en platå med cirkelmönster och det rum som bildas mellan träden. Restareär utformad både för att möta samhällets behov av en plats för gemensamma årliga ceremonier och enskildas behov av ett rum för stillhet och reflektion under årstidernas växlingar och dygnets skiftningar.

Minnesmonumentet är ett samarbete mellan Försvarsmakten, Statens konstråd och Kungliga Djurgårdens Förvaltning.

Projektledare Statens konstråd: Marianne Jonsson