Mirakel i Gärdeåsen

Civilsamhället ville se Mirakel i Gärdeåsen och mellan den 19 december 2016 till 4 januari 2017 stod verket på plats. Bostadsområdet i Ljusdal är en av platserna inom regeringssatsningen Konst händer. Konstverkets hoppas väcka samtal och bli något att samlas kring under de vinterdagar som verket finns på plats.

–  Mirakel har på kort tid blivit omtyckt och benämnts som snyggt, djupt berörande och häftigt. I samband med invigningen har boende och verksamma på Gärdeåsen uttryckt en stor glädje inför att konst placerats just här i deras område, säger Marie Abrahamsson, kultursamordnare på Ljusdals kommun.

– Det ligger en omedelbarhet i verket som gjort att människor per automatik börjat samtala om sig själva och sin relation till platsen. Vi ser nu fram emot att ta del av fler sådana berättelser, fortsätter hon.

Verket Mirakel av konstnären Santiago Mostyn består av ett ord som heter samma sak på många olika språk, och som många kan relatera till på global och lokal nivå. Ordet härstammar bland annat från det latinska miraculum, ett objekt för förundran. Fysiskt är verket en stor ljusskylt, sex meter bred, en meter djup och placerad åtta meter upp i luften där texten syns från två håll. Gärdeåsen är en av 15 platser som Statens konstråd jobbar på tillsammans med civilsamhället i regeringssatsningen Konst händer. En av de första reaktionerna från civilsamhället när verket kom på tal var tankar som vem behöver ett mirakel? Ett svar som kom spontant var – alla.

– Civilsamhället ville ha ett konstverk som utgångspunkt för att väcka samtal, som sa något direkt. Nu hittar de ett mirakel här. Verket öppnar upp möjligheter till nya möten och aktiverar platsen, säger Marti Manen, curator på Statens konstråd.

Invigningen i Gärdeåsen var i slutet av december 2016. Verket bildar en portal till bostadsområdet och i nära anslutning ligger bland annat två gymnasieskolor och en mataffär. Reaktioner som väcks under utställningsperioden tas till utgångspunkt för det fortsatta arbetet inom Konst händer. Inger Höjer Aspemyr, som är intendent för förmedling på Statens konstråd var på plats under invigningsdagen. Varför kom Mirakel hit? Vad betyder konsten i ett samhälle och just här på Gärdeåsen? Frågorna var många. En kvinna hon pratade med hade sett installationen av konstverket från sitt lägenhetsfönster, och andra stannade till på vägen från skolan.

– Vi kom att tala om det till synes omöjliga vi hoppas på i våra liv, uppehållstillstånd, polisutbildning, lugn i själen. Verket Mirakel vill få oss att tänka några ögonblick på just det, säger Höjer Aspemyr.

Lena From, projektchef för Konst händer var också på plats. Hon berättar att de som bor på Gärdeåsen har hela tiden varit tydliga med tre saker: De vill arbeta med konst som kan skapa samtal mellan människor, oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. De vill locka fler än dem som bor här på besök till Gärdeåsen och de vill arbeta med konst av en internationellt känd konstnär.

– Det ska bli spännande att träffas igen när verket har tagits ned, och få höra hur det har fungerat. Det blir förhoppningsvis en bra start på diskussionerna om hur vårt gemensamma arbete kan fortsätta framöver.

> Läs mer om Konst händer i Gärdeåsen

Konst händer

GÄRDEÅSEN ÄR EN DEL AV REGERINGSSATSNINGEN KONST HÄNDER

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.