Lea Porsager vinner tävlingen om minnesvård

03 april 2017

3 april presenterade tävlingsjuryn att Gravitational Ripples av den danska konstnären Lea Porsager vinner tävlingen om att utforma en minnesvård efter flodvågkatastrofen 2004.

Ur juryns motivering:
”Förslaget har både högst kvalitet och bäst förutsättningar att efter vidareutveckling bli ett existentiellt verk som berättar om flodvågskatastrofen för nuvarande och kommande generationer. Förslaget har kvaliteter på flera olika nivåer vilket gör att man kan närma sig och tillägna sig verket på olika sätt. Rumsliga och landskapliga kvaliteter ryms parallellt med existentiella värden. Juryn tilltalas av idéförslagets integrerande gestaltning som tar sig an hela platsen och berör på många plan.”
Läs juryns samlade utlåtande

Namn på omkomna – samtycke krävs
De anhöriga som vill ha med namn på omkomna i minnesvården behöver aktivt lämna samtycke till det. För att namnen ska kunna finnas med när minnesvården invigs måste samtycke lämnas in före 1 juni 2017.

Mer om minnesvården
Pressmeddelande om det vinnande förslaget