Grafikprojektet: Lärarhandledning

De grafiska bilderna överlåtna till kommuner är framställda mellan åren 1950 och 1990. Konstnärerna arbetade då som nu med skilda utgångspunkter i teman och grafiska metoder. Det gemensamma är att bilderna kan spridas i flera tryck av samma original. Det gör dem inte mindre unika eller mindre intressanta. De grafiska verken är gjorda av landets främsta konstnärer.

Ett konstverk kan förstås ur många olika perspektiv. I skolan är ett sätt att ”läsa” bilder att koppla konstverket till elevernas egna erfarenheter och världar. För att bygga på intresset kring en bild kan ett enkelt schema för bildanalys användas. Det är som att sätta igång ett samtal med bilden och att vilja veta mer. Det finns öppenhet i denna slags tolkning, det viktiga är att vad bilden förmedlar till var och en.

Konsten är konstnärens verk och att undersöka vem som gjort verket ger kunskap om konstnärens bildvärld och den skicklighet i uttrycken som de grafiska bilderna visar. I lärarhandledningen finns exempel på hur man kan inspireras av de grafiska verken som exempel på olika trycktekniker, den är en form av kunskapsbank.

Från förskolan till gymnasiet
Jordi Arkö, konstnär och grafiker, har producerat en lärarhandledning för att arbeta med grafik från förskolan till gymnasiet. Handledningen gjordes från början för pilotprojektet i Dalarna och är fri för alla att använda.

Pdf-versionen uppdateras inte (publicerad i april 2014), men där finns texter om grafiska tekniker samlat med några exempel på hur man kan arbeta med grupper i olika åldrar.

Lärarhandledning (kopplad till läroplanen Lgr 11, april 2014), Grafik – Konstprojekt för unga i Dalarna (pdf, 2.2 MB)

Grafikprojektet