Grafikprojektet: Kursplaner

I kursplanen för ämnet bild är syftet att kommunicera med bild och även att skapa bilder, både hantverksmässigt och digitalt. Vidare anges kunskap om bilder som ett verktyg i presentation av olika ämnesområden och vikten av att analysera historiska och samtida bilders uttryck.

Kursplan för ämnet bild (Skolverkets läroplan Lgr 11)

I kursplanen för ämnet svenska ska man undersöka språkbruk och lära sig tolka och använda olika nyanser och värdeladdningar av begrepp.

Kursplan för ämnet svenska (Skolverkets läroplan Lgr 11)

I gymnasieskolans kursplan för estetisk kommunikation ligger tyngdpunkten på kommunikationsprocesser och interaktion med andra människor genom estetiska uttrycksmedel.

Ämnesplan för estetisk kommunikation (Skolverkets läroplan Gy 2011)

Lärarhandledning