Kraftsatsning på offentlig konst i regeringsbudgeten

Regeringen vill höja Statens konstråds anslag med 10 miljoner från 2018. Satsningen stärker den offentliga konstens roll och kan långsiktigt bidra till förbättrade förutsättningar för konstnärer. Samtidigt firar Statens konstråd 80 år.

Regeringen satsar på konstens frihet och föreslår i budgetpropositionen att Statens konstråds anslag höjs med 10 miljoner. Det är en ökning med nästan en fjärdedel av dagens anslag på drygt 41 miljoner.

– Det här är en historisk bekräftelse av konstnärernas betydelse för samhället. Den offentliga konsten kan nu göra långsiktig skillnad samtidigt som konstnärernas villkor äntligen stärks. Vi kunde inte ha fått en finare 80-årspresent, säger Magdalena Malm, direktör för Statens konstråd.

Den offentliga konsten har genomgått en intensiv utveckling de senaste åren. Den har blivit en viktig plattform för konstnärer som vill arbeta utanför gallerirummen och därmed både kunna nå andra publikgrupper, arbeta med nya uttryck och utgå från specifika situationer i samhället. Konstnärer arbetar idag ofta gränsöverskridande med allt från tillfälliga performance till konst i storskaliga infrastrukturprojekt, sociala processer och metoder för invånarinflytande.

Offentlig konst är också ett av få områden där konstnärer idag både får skälig ersättning för sitt arbete och möjlighet att pröva nya uttrycksformer och skalor. Magdalena Malm:

– Konstnärernas utgångspunkt är den fria tanken. Därför kan de öppna upp för innovativa lösningar i storskaliga stadsutvecklingsprojekt, samtidigt som de för in mänskliga perspektiv genom det irrationella och det poetiska.

Regeringsförslaget kommer efter att Statens konstråd de senaste åren har satsat på att utveckla metoder och exempel på vilken betydelse offentlig konst kan ha idag. De omfattande investeringarna i bostäder har markant ökat intresset för konstens möjligheter hos andra både offentliga och privata aktörer, inte minst i arbetet med miljöerna mellan husen.

– Offentlig konst uppstår just där vi lever våra liv, utan krav på inträden eller förförståelse. Det ger den en väldig kraft. Nu kan vi ge fler konstnärer uppdrag och samtidigt inspirera andra att bjuda in konstnärer i utvecklingen av våra gemensamma miljöer, säger Magdalena Malm.

Kulturministern i Jordbro – startskott för slutfasen av Konst händer
Tisdag 19/9 åker kulturministern till Jordbro på invigning av en månadslång festival. Jordbro kultur- och föreningshus har arbetat med MUF architecture/art och Statens konstråd för att synliggöra husets verksamheter inför planeringen av ett nytt kulturhus i stadsdelen. Invigningen är startskottet för sista fasen av Konst händer där Statens konstråd tar fram exempel på offentlig konst i 15 boendemiljöer efter initiativ av och i samarbete med boende, civilsamhälle, kommuner mfl lokala aktörer. Under hösten invigs också projekt i Tjärna ängar, Råslätt, Tynnered, Holma och Råby. Konst händer ingår i regeringssatsningen Äga rum .

Läs mer i vårt pressrum