Konstnärer och forskare möts på ArtResLab i Hagastaden.

24 mars 2015

ArtResLab Hagastaden är ett projekt som sammanför konstnärer med forskare inom Life Science. Tanken är att ge konstnärerna fördjupad kunskap om den forskning som kommer att prägla det nya området, och att ge forskarna ökad kännedom om konstnärliga arbetsprocesser. Syftet är att få fram idéskisser för konstnärliga gestaltningar i Hagastaden. Mötet mellan de båda yrkesgrupperna bidrar också till utvecklingen av nya metoder för samverkan mellan konst och forskning. Arbetet pågår från november 2014 till maj 2015 och resultatet utvärderas och presenteras under hösten 2015. Projektet är ett samarbete mellan Landstingets kulturförvaltning, Stockholm konst och Statens konstråd. Medverkande konstnärer är Juan Pedro Fabra Guemberena och Liv Strand för Landstingets kulturförvaltning, Ulrika Karlsson och Arijana Kajfes för Stockholm konst samt Lisa Strömbeck och Moa Israelsson Forsberg för Statens konstråd, samt forskare från Karolinska institutet, Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Forskarna har utsetts i samråd med stiftelsen Stockholm Science City Foundation/Stockholm Life.

Toppbild – © Xavier Veilhan/BUS 2015. Foto: Gitta Wilén.