Konstnärer ger nytt liv till nedlagd busstation i Sundsvall

Förändringar i Sundsvalls stadskärna gör att nuvarande bussnav kommer att flyttas. Hur hålls en före detta busstation levande och vad vill människor som rör sig på platsen att det ska användas till? Konstnärsduon Bastarder och koreografen Stina Nyberg undersöker hur offentliga rum kan förstås ur ett nytt perspektiv.

Sundsvalls kommun står inför en stor förändring när det gäller den centrala stadskärnan. Förändringarna gäller främst infrastrukturen för resande i kollektivtrafiken. Vad som ska hända på Navet på lång sikt när Hållplats Stenstan är färdigbyggd är inte beslutat, förutom att busstrafiken kommer att fortsätta trafikera platsen.

Ambitionen är att bussnavet ska samla människor med olika bakgrund och erfarenheter även i framtiden. I detta förändringsarbete uppstår spännande möjligheter för konstnärliga processer att påverka utvecklingen och utformningen av dessa platser. Konstnärerna ska, utifrån sina perspektiv, undersöka hur tillfälliga rum och situationer kan öppnas, ytor eventuellt byta funktion och stadsrummet programmeras om för en period. Bussnavet befolkas dygnet runt av många olika grupper av människor, såväl boende som besökare, därför blir även invånarperspektivet viktigt, och att nå grupper som inte annars blir hörda.

Tre utlysningar – 40 samarbeten

Våren 2018 gjorde Statens konstråd tre utlysningar inom uppdraget: Första gången – steget vidare, Lokala konstprojekt och Konst i stadsutveckling. Kommuner, organisationer och fria konstaktörer ansökte om stöd och samarbete kring kunskapsutveckling. Utlysningarna resulterade i över 40 samarbeten som nu pågår i hela landet.