Textil växtfärgning och jämställdhet

Under 2016-2017 jobbade konstnären Lina Sofia Lundin och invånarna på Tjärna ängar med textil växtfärgning. Det kreativa samarbetet blev ett verktyg i det pågående jämställdhetsarbetet, berättar Marina Forslund på det lokala föreningsnätverket Tjärnkraft.

Vad har åstadkommits?

– Vi har byggt en slags mötesplats för människor i olika åldrar. Det har gjort att många, kanske främst kvinnor, från området och andra delar av Borlänge har fått utvecklas kreativt. De har jobbat offentligt, visat upp det dem gjort för en publik. Det har för många gett livskraft, säger Marina Forslund.

– Effekten av det är att det har öppnat upp för delaktighet. Människors röster, åsikter och kunskap har fått vara med när en park i deras närområde blir till. Den möjligheten att påverka är jätteviktig för att människor ska må bra och utvecklas, fortsätter hon.

Varför är det här viktigt?

– Det är en dröm jag haft sedan jag började jobba här; att vi bör satsa på kvinnor. Många av de kvinnor jag träffar som har barn fastnar lätt i hemmet och lever isolerat. Särskilt de som kommit till Sverige i vuxen ålder och saknar svensk utbildning. Det är viktigt att ändra på. Konst händer kan vara ett viktigt steg i att förändra det och ett sätt att skapa ett mer jämställt område, säger Marina Forslund och fortsätter:

– De yngre tjejerna, som är födda i Sverige med utländska föräldrar, de som följt skolsystemet, kan ta för sig. Tjejerna är väldigt kraftfulla och vill någonting. Men den grupp som kommit hit som vuxna med flera barn hamnar lätt i en isolering.

Hur har ni gjort för att skapa inflytande från de boende och ta vara på deras åsikter?

– Vi har fått anpassa oss. Föreningslivet har vanligtvis möten och träffar på kvällstid, men det har inte fungerat här. För att kvinnorna i området ska ha tid har vi lagt mötena på förmiddagarna. Konstnären Lina Sofia Lundin har visat hur viktigt det är med mötet med människorna. Att som konstnär inte gå in som expert utan börja med dialog. Privatpersoner kan känna en rädsla för möta en professionell yrkesarbetare, då fungerar inte samarbetet, men här har vi jobbat jättemycket med kontakt och dialog.

> Läs mer om Konst händer i Tjärna ängar här

Konst händer

TJÄRNA ÄNGAR ÄR EN DEL AV REGERINSSATSNINGEN KONST HÄNDER

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.