Konstansvarig för myndigheten

Viktiga regler

Myndigheternas vård av statlig offentlig konst fordrar både goda rutiner och grundläggande kunskap om konst och riskhantering.

Varje myndighet har själv ägaransvar för konstverk som tillhör staten och som är placerade på myndigheten. Detta ansvar innefattar samtliga konstverk som överlämnats av Statens konstråd eller som myndigheten har inköpt på statligt anslag samt mottagit i gåva. Exempel på sådana konstverk kan vara målningar, grafik, skulpturer, fotografier, videoverk och konsthantverk.

Myndighetens konstansvarige har övergripande ansvar för att:

  • Myndigheten vårdar den statligt ägda konst väl och att konstinnehavet registreras i Konstdatabasen.
  • Myndigheten genomför årliga inventeringar av den statliga konsten och registrerar förändringar av innehavet i Konstdatabasen (nyförvärv, omplaceringar, återlämnade konstverk, skador, förluster och stölder).
  • Myndigheten rapporterar årligt genomförda inventeringar till Statens konstråd via Konstdatabasen med eventuella noteringar om skador, förluster och stölder.
  • Myndigheten arkiverar en utskrift av den årliga inventeringsrapporten i sitt myndighetsarkiv.
  • Myndigheten samråder med Statens konstråd kring vården av sitt konstinnehav och internt sprider kunskap om regler och riktlinjer för vård av statlig konst.

Så gör du

Varje myndighet som har statlig konst ska utse en (1) konstansvarig person som hanterar myndighetens kontakter med Statens konstråd.

När en ny konstansvarig utses av en myndighet ska ett beslut upprättas på blanketten ”Myndighetens beslut om konstansvarig” och en kopia på beslutet skickas till registrator@statenskonstrad.se (se länk nedan till blanketten).

Blankett - Myndighetens beslut om konstansvarig