Konst händer Råby bygger nätverk med målarbok

Den 7 oktober tog Konst händer ett steg närmare en Råby Planet Festival med ballongen. Då stod barnen i särskilt fokus för arbetet med att finna former för det lekfulla spelet.

Det är viktigt att vi håller det här vid liv och att vi sprider idén om Råby Planet Festival

Arbetet hade formen av en workshop i Råby centrum och leddes av Diana Kambugu, koordinator i Råby Planet. Denna gång höll de sig alltså inomhus med ballongen; den stora röda gummibollen. Workshopen var planerad tillsammans med konstnären Michael Beutler som också hade skapat en målarbok till barnen.

– Det är viktigt att vi håller det här vid liv och att vi sprider idén om Råby Planet Festival. Det var en fantastisk idé att barnen kunde få den här boken som de kunde färglägga och ta med sig hem, säger Diana Kambugu, koordinator inom Konst händer Råby.

Workshopen fokuserade mycket på barnen som fick direktkontakt med ballongen. Tillsammans diskuterades vilka regler som behövs för att kunna använda den i grupp. Resultatet blev ett slags spel med inslag av dans, berättar Diana Kambugu.

– Det är ett innovativt sätt att göra en workshop på. Vi testade detta snabbt under den förra träffen också, då spelade vi musik och kom på några steg, som en dans med och runt bollen.

Det måste växa fram dynamiskt om projektet ska bli förankrat på ett bra sätt på platsen

Lokal projektledare är Konstfrämjandet Västmanlands Patrick Kretschek. Han lyfter fram vikten av den lokala förankringen för att kunna etablera ett permanent engagemang i stadsdelen Råby och Västerås stad – ett av målen för Råby Planet.

– Det här är ju något som inte går att tvinga fram utan det måste växa fram dynamiskt om projektet ska bli förankrat på ett bra sätt på platsen. Diana har ett stort engagemang och en egen stark koppling till Råby. Därför är hon en nyckelperson för projektet, säger Patrick Kretschek.

> Läs mer om Konst händer på Råby i Västerås

 

Konst händer

RÅBY ÄR EN DEL AV REGERINGSSATSNINGEN KONST HÄNDER

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.