Johan Tirén om lampan och marmorlinjen

Konstnären Johan Tirén har tillsammans med konstnären Anna Högberg jobbat i Gamlegården. Vi ställde fem frågor om projektet till de båda, här är Johan Tiréns svar.

Berätta om verket?

Ett av våra förslag handlar om att länka samman en lägenhet i Gamlegården med den politiska makten i Stockholm. Hemma hos en familj ska det finnas en lampa, när den tänds eller släcks, så tänds och släcks även en lampa i centrala Stockholm. Sen har vi ett förslag på en linje av vit marmor i marken. Det finns en gata i området som separerar ett villaområde med ett område av flerbostadshus. För många i Gamlegården är det en gräns mellan ett ”vi” och ett ”dom”. Marmorlinjen utgår från den gatan, men kommer att sträcka sig igenom bostadsområdena istället för mellan dem. Linjen blir ett nytt inslag i kartbilden och skapar ett samband mellan platserna.

Hur föddes idéerna?

Idéerna föddes i relation till de frågor som vi mött i området. Under hela processperioden har en mängd frågor återkommit i samtal med olika människor. De har varit tankar om platsen, att det finns gränser som formar Gamlegårdens identitet. Om vi tar förslaget med lampan så handlar den mycket om människors upplevelse av att befinna sig långt från de rum där besluten tas. Det finns ett avstånd. Sen bearbetar vi tankarna konceptuellt och gör vår tolkning av dem, som i sin tur kan tolkas av andra på olika sätt.

Hur har ni arbetat?

Vi hade först idén att ha en lokal referensgrupp att träffa kontinuerligt. Men det blev svårare än vi trodde. Sju personer kom på första mötet, tre personer på andra mötet och tredje gången var det en person som inte varit med tidigare. Alla har sina liv. Efter det har vi haft mer individuella möten och jobbat med aktiviteter i området. En gång höll vi en arkeologisk utgrävning under ett par dagar. Många barn ville vara med och drog dit sina föräldrar. Vi har även haft andra workshops, bland annat en grillträff. De samtal som uppstått har sedan legat till grund för mitt och Anna Högbergs arbete.

Vilka var de största utmaningarna?

– För de permanenta konstverken har utmaningarna varit att komma runt tekniska och byråkratiska hinder. Förslaget om lampan ville vi skulle installeras i kontakt med Regeringskansliet och här måste till exempel säkerhetsaspekter vägas in. En utmaning i den konstnärliga processen har varit att mötas i en förståelse för vad konst är. Det är en utmaning vem man än möter och beror på att konst kan vara så olika saker utifrån vilken bakgrund och tidigare relation till konst som en har.

Har du något tips till andra som vill göra liknande projekt?

– Ett tips är att undvika frågan; vad vill ni ha för konst? Då får man ofta rationella svar att det behövs en lekplats, bättre belysning, en lokal eller något annat. Det här är ju relevanta svar som utrycker ett behov, men kanske inte alltid det som konsten kan eller behöver möta. Istället kan man som vi använda tillfälliga nedslag och aktiviteter för att väcka frågeställningar och tankar.

> Läs mer om Konst händer i Gamlegården

Konst händer

GAMLEGÅRDEN ÄR EN DEL AV REGERINGSSATSNINGEN KONST HÄNDER

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.