Informationsträff om Konst händer – Start i Östersund

Välkommen till Statens konstråds informationsträffar om Konst händer!
Start på Storsjöteatern i Östersund.

28 januari är vi från Statens konstråd på Storsjöteatern i Östersund för att berätta om satsningen och svara på frågor. Vi finns på plats två gånger under dagen. Välkommen dit och bjud gärna med andra!

Tid: 28 januari, två tillfällen, kl 13.15 respektive kl 18.15
Plats: Storsjöteatern Östersund, Fredssalen
Osa gärna till karin.kvam@regionjamtland.se före 26 januari.

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Konst händer är en treårig regeringssatsning på ny offentlig konst i miljonprogramsområden över landet. Den bygger på invånarinflytande och samverkan mellan boende, civilsamhälle och kommuner. Nu letar vi på Statens konstråd efter platser, situationer och lokala parter att samarbeta med.

Fram till och med 1 mars kan organisationer i civilsamhället, regioner, kommuner och andra aktörer i miljonprogrammets områden ansöka om samarbete genom att beskriva en plats eller en situation som de vill påverka genom arbete med offentlig konst.

Vi hoppas på många förslag. 10-15 av de föreslagna platserna väljs sedan ut för fördjupad undersökning av möjligheterna på plats. Undersökningen vägleder det slutliga valet av 7-12 platser för genomförande.

Konst händer
är en del av Äga rum, en större regeringssatsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden med lågt valdeltagande.
Statens konstråd anordnar flera informationstillfällen över landet om Konst händer och ansökan om samarbete.

  • 28/1 Östersund: Storsjöteatern, Fredssalen kl 13:15 respektive 18:15
  • 1/2 Kristianstad: Kulturkvarteret, Lilla salen 12:30–13:30
  • 1/2 Malmö: Moriska paviljongen, Spegelsalen 17:30–18:30
  • 2/2 Stockholm: Statens konstråd, Hälsingegatan 45, 18:00–19:00.
  • 3/2 Stockholm: Statens konstråd, Hälsingegatan 45, 13:00-14:00.
  • 4/2 Luleå: Sensus, Varvsgatan 53, 13.00–14.00 eller 17.30–18.30.
  • 10/2 Trollhättan: Folkets hus, Stora biosalongen 13:00–14:00
  • 10/2 Göteborg: Blå stället, Stora salongen 18:00–19:00
  • 17/2 Stockholm: ABF-huset, Sveavägen 41, 18:00–19:00.
  • 19/2 Karlstad: Bibliotekshuset, Sessionssalen 13–14 respektive 16.30–17.30.

Mer information och ansökan: statenskonstrad.se/konst-hander

Toppbild – Foto: Ricard Estay.